Samenwerking met Debat.nl geïntensiveerd

Samenwerking met Debat.nl geïntensiveerd

Hoe voeren raadsleden integere gesprekken met elkaar en debatteren zij effectief en in goede sfeer, nu de raadsverkiezingen het lokale politieke landschap sterker hebben versplinterd? Vanuit deze vraag heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de overeenkomst met kennispartner Debat.nl vernieuwd.

Dat is onder andere gebeurd om in dit eerste jaar na de raadsverkiezingen van 2022 zo veel mogelijk te investeren in de omgangsvormen van raadsleden. Onder de noemer Raad & Omgangsvormen organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een reeks specifieke sessies over hoe raadsleden effectief met elkaar het gesprek voeren.

Resultaten boeken

Alleen door samen te werken met andere partijen en raadsleden kunnen gemeenteraden resultaten boeken. Goede onderlinge verhoudingen zijn daarom van belang. Wat geenszins wil zeggen dat partijen inhoudelijk met elkaar op één lijn moeten zitten. Maar open debat, transparantie, integriteit en fatsoenlijke omgangsvormen doen er wel toe.

Spelregels afspreken

Soms kan het lastig zijn grenzen te bewaken, als emoties over een onderwerp hoog oplopen en meningen ver uiteen liggen. Aan het begin van de raadsperiode kunnen raden afspreken hoe de leden met elkaar om willen gaan en wat de spelregels zijn. Dit komt de kwaliteit van het debat ten goede en geeft ook het goede voorbeeld aan inwoners. 

Inwerkprogramma's

Voor raadsleden en gemeenteraden is Debat.nl geen onbekende partij. Debat.nl houdt zich al 25 jaar bezig met effectieve gesprekstechnieken en debat. “Wij verzorgen jaar in jaar uit inwerkprogramma’s voor gemeenteraden. Wij zien dat heel veel gemeenteraden worstelen met efficiënt vergaderen. Vaak wordt dat afgeschoven op het vergadermodel, maar uiteindelijk gaat het altijd om het vraagstuk van de omgangsvormen”, vertelt Peter van de Geer van Debat.nl (op de foto met voorzitter Bahreddine Belhaj van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden).  

Slecht Haags voorbeeld

“Wij merken ook dat geen enkele gemeenteraad wil zijn of worden zoals de Tweede Kamer in Den Haag” aldus Van de Geer. “Wij zien dat gemeenteraden niet alleen een inwerkprogramma willen, maar gedurende de hele raadsperiode de vinger aan de pols willen houden. Ze willen korter vergaderen, want dat trekt meer jonge mensen. Raden willen ook weten hoe ze verder moeten in een tweede termijn. Van belang daarvoor is dat je van elkaar moet weten hoe je denkt en het goede debat voert”, zegt hij.

Samenwerking

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft omgangsvormen in de raad benoemd tot speerpunt van 2022. De wijze hoe raadsleden met elkaar omgaan is een van de negen 'Raadstegels' voor gemeenteraden om een sterke raad te worden. “Wij zijn als vereniging verheugd dat de samenwerking met Debat.nl is vernieuwd. Wij vinden het belangrijk om gemeenteraden en raden te ondersteunen en in positie te brengen zodat de raad ook echt een sterke raad kan worden”, aldus Belhaj.

Meer informatie en aanmelden

De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Utrecht is een gecombineerde bijeenkomst met de Raadsacademie Utrecht, waarvan een workshop door Debat.nl deel uitmaakt. Klik hier om u aan te melden voor de ALV. En klik hier voor het aanmelden voor de Raadsacademie, en in het bijzonder voor de sessie Raad & Omgangsvormen door Debat.nl.