Samenwerking met het CCV voor een veilige omgeving

Samenwerking met het CCV voor een veilige omgeving

Een weerbare democratie en de zorg voor veiligheid zijn de speerpunten in de samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en kennispartner het CCV. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. De samenwerking richt zich op de rol van de raad en raadsleden aan een veiliger stad en dorp en een veilige omgeving in het stadhuis en gemeentehuis.

De kennispartnerovereenkomst tussen de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het CCV heeft een looptijd tot en met 2026 en is ondertekend door directeur Patrick van den Brink (het CCV) en voorzitter Hanneke Willemstein van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Integraal veiligheidsplan

De samenwerking tussen het CCV en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is er op gericht om de bewustwording onder raadsleden te vergroten over de rol die de raad heeft bij het opstellen en controleren van het integraal veiligheidsplan. Het opstellen van dat plan is een taak van de burgemeester, maar zonder betrokkenheid van de gemeenteraad heeft deze onvoldoende draagvlak. Het CCV is bovendien een kennispartner die elke raadsperiode in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een uitgebreid onderzoek uitvoert naar veiligheid en de rol van raadsleden daarbij. Het plan is om een dergelijk onderzoek in de huidige raadsperiode opnieuw uit te voeren.

Agressie

Speciale aandacht is er in de nieuwe overeenkomst voor het weerbaar maken van raad en raadsleden tegen agressie, geweld, intimidatie en ondermijning. Het CCV en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden werken daartoe samen meet een 25-tal andere partijen in het Netwerk Weerbaar Bestuur. Bedreiging van raadsleden is onaanvaardbaar, stelt CCV-directeur Patrick van den Brink. “Een raadslid spreekt zonder last, wanneer een raadslid wordt bedreigd of met intimidatie te maken heeft, lukt dat niet meer.”

Meer informatie

Het CCV voor veiligheidsscans uit voor politieke ambtsdragers, zoals raadsleden, wanneer die te maken hebben met bedreigingen. Meer weten, zie: Persoonlijke veiligheidsscan voor raadsleden nu beschikbaar.

Wil je als raadslid meer weten wat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het CCV doen om de veiligheid te bevorderen, kijk dan op onze themapagina veiligheid.

Raadsleden vinden dat zij te weinig invloed hebben op de veiligheidsregio, was de belangrijkste uitkomst uit het Raadsleden & Veiligheidonderzoek dat het CCV in 2021 uitvoerde, zie: Raadsleden: te weinig invloed op veiligheidsregio.

Wil je op de hoogte blijven van informatie van het CCV over jeugd, veiligheid en zorg schrijf je dan in op de nieuwsbrief van het CCV.