Samenwerking met het CCV voor en door raadsleden

Samenwerking met het CCV voor en door raadsleden

UTRECHT/DEN HAAG – Veiligheid is een belangrijk thema voor raadsleden en voor de gemeenteraad. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor deze raadsperiode een nieuwe kennispartnerovereenkomst gesloten met het CCV. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Het CCV heeft daarbij speciale aandacht voor de rol van raadsleden.

De kennispartnerovereenkomst tussen de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het CCV betekent onder meer samenwerking om de bewustwording onder raadsleden over het opstellen in 2018 van het integraal veiligheidsplan te vergroten. Het CCV heeft daarnaast al twee keer een uitgebreid onderzoek gedaan naar veiligheid en de rol van raadsleden daarbij. Het plan is om een dergelijk onderzoek opnieuw uit te voeren.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het CCV werken samen met een 25-tal andere partijen ook samen in het Netwerk Weerbaar Bestuur. Vanuit dit Netwerk zijn de inspanningen er op gericht om raadsleden, naast wethouders en burgemeesters, weerbaarder te maken tegen agressie, geweld, intimidatie en ondermijning. De directeur van het CCV wijst er daarom op dat bedreiging van raadsleden onaanvaardbaar is. Meer informatie over wat het CCV doet voor raadsleden is te vinden op de speciale raadsledenpagina van het CCV Raadsleden en veiligheid.

De kennispartnerovereenkomst heeft een looptijd tot en met 2022 en is ondertekend door voorzitter Mark den Boer namens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en directeur Patrick van den Brink van het CCV.