Samenwerking met kennispartner Notubiz verlengd

Samenwerking met kennispartner Notubiz verlengd

De samenwerking met kennispartner Notubiz is voor de huidige raadsperiode verlengd. De ondertekening van de nieuwe kennispartnerovereenkomst vond vandaag plaats op het kantoor van Notubiz in Rotterdam. De overeenkomst werd getekend door Pascal Bakker, directeur Notubiz, en Hanneke Willemstein, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Als kennispartner streeft Notubiz ernaar om een bijdrage te leveren aan het versterken van de lokale democratie. "Wij zetten ons in voor een beter functioneren van de lokale democratie", aldus Notubiz-directeur Pascal Bakker. Voor beide partijen is de doelstelling van de overeenkomst om als kennispartners in de raadsperiode 2023-2026 samen te werken en kennis te delen om zo het functioneren van de raad te versterken.

Besluitvorming

NotuBiz maakt politieke besluitvorming inzichtelijk. Burgers, media en wetenschappers wordt toegang verleend tot de informatie die voor hen beschikbaar moet zijn. Doelstelling van NotuBiz is het inzichtelijk maken van alle fasen van de politieke besluitvorming op het juiste moment en voor de juiste doelgroepen. NotuBiz ordent de grote hoeveelheid informatie die met de besluitvorming samenhangt zodanig dat deze doelgroepen de gegevens die zij nodig hebben gemakkelijk kunnen terugvinden.

Onderzoek

Om de samenwerking als kennispartners te versterken, is het doel dat Notubiz deze raadsperiode inzicht geeft in kwantitatieve gegevens over het functioneren van de lokale democratie. Te denken valt aan vragen als hoeveel gemeenten werken met een lange termijnagenda en van welke raadsinstrumenten maken raadsleden het meest gebruik. En hoe vaak krijgen inwoners het woord tijdens raadsvergaderingen?

Meer informatie

Notubiz levert raadsinformatiesystemen aan bijna tweehonderd gemeenteraden. Notubiz heeft daarbij ook de digitale leeromgeving gekoppeld aan het raadsinformatiesysteem. Voor meer informatie over Notubiz klik hier voor de website van deze in Rotterdam gevestigde dienstverlener.