Samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut voor beter jeugdbeleid

Samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut voor beter jeugdbeleid

Om raadsleden te helpen en te ondersteunen voor beter zicht en sturing op het lokaal jeugdbeleid zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met het Nederlands Jeugdinstituut. Een van de afspraken is dat er dit jaar bijeenkomsten worden gehouden hoe raadsleden om kunnen gaan met de vragen en uitdagingen in het sociaal domein.

De afspraken zijn vastgelegd in een kennispartnerovereenkomst tussen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en vandaag ondertekend door NJi-bestuurder Ans van der Maat en voorzitter Hanneke Willemstein van de Nederlands Vereniging voor Raadsleden. De kennispartnerovereenkomst geldt tot eind 2026.

Jeugdbeleid

Het doel van de samenwerking is om raadsleden individueel en gemeenteraden collectief aan het einde van de raadsperiode 2022-2026 beter in positie te hebben gebracht als het gaat om zicht en sturing op het lokale jeugdbeleid. Dit jaar worden daarom bijeenkomsten gehouden over hoe raadsleden grip en controle op dat jeugdbeleid kunnen krijgen en houden. In die bijeenkomsten wordt ook aandacht gegeven aan grip en controle op alle spelregels in het sociaal domein.

Infographic

De belangrijkste basis voor de samenwerking van NJi en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vormt de infographic Sociaal Domein voor raadsleden die in het voorjaar van 2022 tot stand is gekomen. Deze infographic is een kennisbron voor raadsleden en gemeenteraden en is voor alle raadsleden terug te vinden in de online leeromgeving voor raadsleden, klik hier. 

Coalitieakkoord

Het Nederlands Jeugdinstituut is een kennisinstituut en daarmee een kennisbron voor raadsleden en gemeenteraden over hoe het jeugdbeleid effectief kan worden uitgevoerd. Voor raadsleden is er daarom een handige checklist om te kijken of de afspraken in het coalitieakkoord over jeugdbeleid effectief zijn.

Tien tips

Speciaal voor nieuwe raadsleden zijn er de 10 tips om inzicht op het jeugdbeleid te krijgen. Een van de tips is dat raadsleden het debat dienen te voeren over de vraag: wat wil je als gemeente betekenen voor kinderen en jongeren. Het is slim om de antwoorden op deze vragen in een beleidsplan vast te leggen, of om het college te vragen alternatieve keuzes uit te werken.

Meer informatie

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Het NJi brengt kennis onder de aandacht en helpt om die kennis toe te passen. Wie meer wil weten over het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) klik hier.

De infographic sociaal domein biedt vier routes voor grip en inzicht op het lokale jeugdbeleid.

Wie meer informatie zoekt over het sociaal domein, klik hier voor de themapagina sociaal domein van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden of bezoek de online leeromgeving, de leerlijn sociaal domein.