Samenwerking met nieuwe kennispartner BMC

Samenwerking met nieuwe kennispartner BMC

Om te werken aan het versterken van de lokale democratie heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met BMC een nieuwe kennispartner gevonden. In de samenwerkingsactiviteiten met dit gerenommeerde adviesbureau dat al 35 jaar werkt aan de verbetering van de bedrijfsvoering binnen de overheid zal de focus vooral liggen op het samenspel van de gemeenteraad met het college.

De kennispartnerovereenkomst tussen de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en BMC is maandag getekend. Van de kant van BMC is deze ondertekend door Michel Wolters, managing partner bestuur en bedrijfsvoering. Voorzitter Hanneke Willemstein plaatste namens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de handtekening onder de kennispartnerovereenkomst, die tot doel heeft een samenwerking voor de rest van de raadsperiode te realiseren.

Gesprek

BMC en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gaan de samenwerking zoeken om met de kennis, expertise en ervaring van BMC het gesprek te voeren hoe de gemeenteraad in het samenspel met het college een sturende rol kan en moet hebben op diverse onderwerpen zoals datagedreven werken en wie de maatschappelijke keuzes dient te maken over de inzet van datatechnologie.

Regiodeals

Daarnaast wordt ook besproken wat de rol en positie van de gemeenteraad is bij de uitvoering van regiodeals, zoals de Regionale Energiestrategie (RES) en verstedelijkingsopgaven. De samenwerking is ook gericht op het voeren van gesprekken over de rol en positie van de gemeenteraad bij de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet.

Agenda

Verder wordt bezien wat mogelijke nieuwe vormen van belastingheffing betekenen voor de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad. De samenwerking met BMC wordt vastgelegd in een samenwerkingsagenda.

Meer informatie

Nieuwe kennispartner BMC is de partner van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters, Vereniging van Griffiers en Vereniging van Gemeentesecretarissen in de uitvoering van de gesprekken over het functioneren van de lokale driehoeken.

Meer informatie over de activiteiten van BMC zijn hier te vinden.