Samenwerking met Open State Foundation voor meer transparantie

Samenwerking met Open State Foundation voor meer transparantie

Om meer transparantie van overheidsgegevens te realiseren, is Open State Foundation een nieuwe kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Speciale aandacht in deze samenwerking is er voor Open Spending: de adequate informatievoorziening van de gemeenteraad op financiële uitgaven die er op is gericht om de rol en positie van de raad als lokale volksvertegenwoordiging te versterken.

De kennispartnerovereenkomst tussen Open State Foundation en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is vandaag in Amsterdam ondertekend door Serv Wiemers, directeur Open State Foundation, en Hanneke Willemstein, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De kennispartnerovereenkomst is aangegaan tot eind 2026.

Informatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is blij met Open State Foundation als nieuwe kennispartner. “Informatievoorziening is een van de cruciale factoren om als raad en raadslid goed je raadswerk te kunnen doen. Een partner als Open State Foundation kan ons enorm helpen om beter zicht te krijgen op de enorme hoeveelheid informatie, maar ook op wat er nodig is om als raad goed en effectief te kunnen sturen, samen met inwoners, op wat er nodig is in dorpen en steden”, aldus voorzitter Hanneke Willemstein.

Klankbordgroep

De samenwerking met Open State Foundation is er op gericht om dit jaar al te komen tot een zogeheten Raadsledenklankbordgroep Open Spending. Met deze groep raadsleden worden de randvoorwaarden, criteria en succesfactoren voor Open Spending besproken. Doel is om in samenwerking aanbevelingen en tips te formuleren voor de gemeenteraad en raadsleden hoe om te gaan met Open Spending.

Open Overheid

Het streven in de samenwerking met Open State Foundation is er ook op gericht om de eisen en de doelen van de wet open overheid met elkaar te bespreken. Doel daarvan is om te komen tot een transparante, open overheid. Open State Foundation onderzoekt daarvoor waar de grenzen liggen voor het openbaar maken van privacygegevens van (kandidaat-)raadsleden. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hoopt zo op een bijdrage om de raad aantrekkelijk te houden voor alle inwoners.

Participatie

Open State Foundation en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hebben ook afgesproken om met elkaar te onderzoeken wat de rol van digitale burgerparticipatie kan zijn in het kader van de besluitvorming van gemeenteraden. Doel daarbij is om de betrokkenheid van inwoners bij het werk van de gemeente en de gemeenteraad te vergroten.

Aanmelden

Raadsleden die mee willen doen in de Raadsledenklankbordgroep Open Spending kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@raadsleden.nl

Meer informatie

Meer informatie over waar Open State Foundation voor staat, klik hier voor de website van deze nieuwe kennispartner.