Samenwerking over grip en sturing op jeugdzorg

Samenwerking over grip en sturing op jeugdzorg

De oplopende financiële uitgaven voor de jeugdzorg zijn voor veel raadsleden een grote zorg. Om meer zicht en sturing te krijgen op het lokale jeugdbeleid heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een kennispartnerovereenkomst gesloten met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Dit is een kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt en duidt. “Het is een mooi moment om deze samenwerkingsovereenkomst te tekenen”, aldus voorzitter Bahreddine Belhaj van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

De overeenkomst met het Nederlands Jeugdinstituut is er op gericht om raadsleden en gemeenteraden beter in positie te brengen als het gaat om zicht en sturing op het lokale jeugdbeleid. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil samen met het Nederlands Jeugdinstituut kennis delen. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd om raadsleden en gemeenteraden te informeren en beter inzicht te geven in de wijze waarop zicht en sturing op het jeugdbeleid kan worden vormgegeven.

Beroep op jeugdzorg

Een op de acht kinderen doet een beroep op jeugdzorg. Gemeenten met een stevige koers en visie op het jeugdbeleid lijken de minste financiële overschrijdingen te hebben. Kleine gemeenten hebben het vooral lastig. De financiële problemen voor gemeenten dreigen zo groot te worden, ook door andere door het Rijk opgelegde bezuinigingen, dat gemeenteraden moeten kiezen tussen het sluiten van maatschappelijke voorzieningen als bibliotheken en zwembaden en de uitvoering van het jeugdzorgbeleid. Het maatschappelijk draagvlak voor jeugdzorg kan daardoor in gevaar komen, waarschuwt voorzitter Bahreddine Belhaj.

De kennispartnerovereenkomst is namens het Nederlands Jeugdinstituut gesloten door directievoorzitter Ans van de Maat en namens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden door voorzitter Bahreddine Belhaj.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Nederlands Jeugdinstituut, klik hier: Nederlands Jeugdinstituut.

Over meer grip en sturing op het jeugdbeleid werd ook gesproken tijdens de Dag voor de Raad op 24 mei 2019 in Deventer, klik hier voor meer informatie: Dag voor de Raad 2019: constructief en leerzaam.

In het kader van de samenwerking met het NJi werden er dit jaar ook praatplaten gedeeld met raadsleden die beter zicht bieden op het jeugdbeleid, klik hier voor meer informatie: Praatplaten: handvatten voor inzicht in de jeugdzorg

Raadsleden kunnen verder informatie over jeugdbeleid en de rol van de raad vinden op de digitale leeromgeving voor raadsleden: Digitale leeromgeving