Samenwerkingswijzer helpt Venlose gemeenteraad

Samenwerkingswijzer helpt Venlose gemeenteraad

Er zijn steeds meer samenwerkingsverbanden waar de raad mee geconfronteerd wordt. Samenwerkingen met bijvoorbeeld overheden (provincie of gemeenten) of maatschappelijke organisaties. Om de raad te helpen bij het controleren van en grip houden op deze samenwerkingen heeft de gemeente Venlo de Samenwerkingswijzer ontwikkeld.

Met het groeiende aantal samenwerkingsverbanden waar de gemeente mee te maken krijgt groeit ook de verantwoordelijkheid van de raad om deze samenwerkingen te controleren. Er zijn verschillende tools om de raad te ondersteunen bij deze controle. De gemeente Venlo heeft hiervoor de Samenwerkingswijzer ontwikkeld in samenwerking met Partners + Pröpper.

Samenwerkingswijzer

In de Samenwerkingswijzer kan men alle vormen van samenwerking vinden waar de gemeente mee te maken heeft. Het kan hier gaan om intergemeentelijke samenwerking, maar ook over andere ‘’verbonden partijen’’ in de zin van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Naast deze vormen van samenwerking zijn ook de samenwerkingen met andere overheidsorganen en maatschappelijke partners te vinden in de Samenwerkingswijzer.

De Samenwerkingswijzer biedt niet alleen een overzicht van de samenwerkingsverbanden maar ook een overzicht van de verschillende instrumenten die de raad kan gebruiken om de samenwerking te beoordelen. Hierbij staan een viertal vragen centraal:

  • Wat is de inzet van de samenwerking?
  • Wat vinden we belangrijk?
  • Wat kunnen we leren van de samenwerking?
  • Hoe realiseren we goede samenwerking?

De Samenwerkingswijzer biedt ook de mogelijkheid om de resultaten van de samenwerkingsverbanden in te zien. Via deze tool kunnen de raadsleden ook de verbanden zien tussen de samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld de verschillende samenwerkingen in het sociaal domein.

Greep op het ongrijpbare

De Samenwerkingswijzer in Venlo is een van de voorbeelden hoe gemeenteraden grip op samenwerkende vormen van bestuur proberen te krijgen. Deze voorbeelden staan in het rapport “Greep op het ongrijpbare” dat de Universiteit van Twente in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft gemaakt. Dit rapport bevat een handreiking en voorbeelden hoe gemeenteraden meer grip kunnen krijgen op regionale vormen van bestuur en samenwerking. De handreiking “Greep op het ongrijpbare” is te lezen via deze link.