Save the date: Democratie 1000 (1 juni 2015, Apeldoorn)

Save the date: Democratie 1000 (1 juni 2015, Apeldoorn)

DEN HAAG - De lokale democratie staat onder druk. Wat vragen nieuwe taken en een veranderende samenleving van de lokale overheid? Wat betekent dit voor het functioneren van de lokale democratie? Raadsleden worden uitgenodigd voor de Democratie 1000 (D1000) op maandag 1 juni 2015 in Apeldoorn. 

Tijdens de Democratie 1000 (D1000) op maandag 1 juni 2015 in Apeldoorn gaan duizend burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen, ambtenaren, inwoners, werkgevers en denkers hierover met elkaar in gesprek. Ook ú – als raadslid - kunt op deze unieke dag meedenken en -doen. Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

Met elkaar praten over verandering lokale democratie

Deze D1000 is geïnspireerd op de G1000, zoals die  in diverse plaatsen in Nederland en België al heeft plaatsgevonden. Het doel van deze D1000 is dat verschillende spelers uit de samenleving, van wethouders tot inwoners en van ondernemers tot wetenschappers, een dialoog voeren over de noodzakelijke verandering van de lokale democratie. Duizend mensen uit het hele land komen bij elkaar om de uitdagingen, kansen en vraagstukken rondom de lokale democratie te verkennen. Gezamenlijk werken zij aan de lokale democratie van morgen.

Noteer in uw agenda:

Maandag 1 juni 2015, 10 – 17 uur, Apeldoorn

Medio maart volgt een uitnodiging en wordt de inschrijfmogelijkheid geopend!

Lokale democratie in Beweging

De D1000 wordt georganiseerd door het Programma Lokale democratie in Beweging (Raadslid.NU, Wethoudersvereniging, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Vereniging van Griffiers, Vereniging van Gemeentesecretarissen, VNG en ministerie van BZK), in samenwerking met Platform G1000. Heeft u concrete projecten voor lokale democratische vernieuwing, kijk op www.democraticchallenge.nl

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 4 maart 2015. 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu