Schuld per inwoner het hoogste in Groningen, Hengelo, Middelburg en Maasdonk

Schuld per inwoner het hoogste in Groningen, Hengelo, Middelburg en Maasdonk

In vergelijking met gelijksoortige gemeenten hebben de inwoners van de gemeenten Groningen, Hengelo, Middelburg en Maasdonk de hoogste netto schuld per inwoner. Dit wordt duidelijk uit een overzicht per gemeentegrootte van de netto schuld per inwoner. De cijfers helpen de gemeenteraad om het college op het pad van een solide financieel beleid te houden.

De scores zijn gerangschikt per gemeentegrootte. Gekeken naar de laagste nettoschuld worden de lijsten aangevoerd door Tilburg (100.000 plus-gemeenten), Amstelveen (50-100.000 inwoners), Huizen (20-50.000 inwoners) en Giessenlanden (kleinste gemeenten). De lijstjes van de top-10 met de hoogste netto en de laagste netto schuld per inwoner voor de grootste, middelgrote, middelkleine en kleinste gemeenten staan onderaan dit artikel. Opvallend is ook dat veel gemeenten met minder dan 50 duizend inwoners een negatieve netto schuld per inwoner hebben. Dit wil zeggen dat deze gemeenten geen schulden hebben.

De cijfers zijn opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De koepelorganisatie heeft de netto schuld per inwoner en andere actuele financiële kengetallen van alle Nederlandse gemeenten in kaart gebracht. Zo kunnen de gemeenten inzicht verkrijgen in hun financiële positie. Om een zo actueel mogelijk beeld te geven van de gemeentelijke financiën, zijn de kengetallen gebaseerd op de gemeentelijke jaarstukken van 2013.

Rol raad voor houdbare financiën

Het is belangrijk om als gemeente te streven naar houdbare financiën, aldus de VNG. Het hebben van houdbare financiën betekent dat een gemeente in economisch mindere tijden genoeg geld overhoudt om de schuldverplichtingen te kunnen betalen zonder dat de noodzakelijke publieke voorzieningen in de knel komen. Wanneer een gemeente hoge schulden heeft, moeten de toekomstige inkomsten worden vastgelegd om deze schulden te kunnen aflossen en de rente van de schulden te kunnen betalen. Dan blijft er minder geld over om publieke voorzieningen te betalen. Te hoge schulden verdrukken uitgaven aan noodzakelijke publieke voorzieningen en brengen de gemeente in financiële problemen. Daarom moeten de schulden van een gemeente niet te hoog oplopen, zodat de gemeentefinanciën – ook bij economisch mindere tijden – zonder hulp van buitenaf beheersbaar blijven. De gemeenteraad en het college zijn ook hier verantwoordelijkheid voor. Ze horen borg te staan voor de continuïteit van de gemeente en dus voor een solide financieel beleid.

Netto schuld per inwoner

Een kengetal om de hoogte van de schulden van een gemeente te beoordelen, is de netto schuld. De netto schuld bestaat uit de som van langlopende leningen, overige langlopende gevestigde schulden, kortlopende schuld inclusief crediteuren en overlopende passiva minus langlopende uitzettingen, kortlopende vorderingen en uitzettingen, liquide middelen (kas, bank, giro) en overlopende activa. Een kengetal dat gebruikt kan worden om de financiële positie van gemeenten weer te geven, is de netto schuld per inwoner. Hoe hoger de schuld per inwoner, hoe hoger de schuld van een gemeente is.

Scores per gemeentegrootte

De scores van de netto schuld per inwoner zijn gerangschikt naar gemeentegrootte: grote gemeenten (> 100.000 inwoners), middelgrote gemeenten (50-100.000 inwoners), middelkleine gemeente (20-50.000 inwoners) en kleine gemeenten (<20.000 inwoners).

Voor elke categorie is een top-10 gemaakt van de gemeenten met de hoogste netto schuld per inwoner en er is een top-10 gemaakt van de gemeenten met de laagste netto schuld per inwoner.

Deze rankings kunt u hieronder bekijken of via dit Pdf-bestand:

Gemeente groter dan 100.000 inwoners:

Hoogste netto schuld per inwoner:

 1. Groningen € 6.085
 2. Delft € 5.318
 3. Arnhem € 4.809
 4. Nijmegen € 4.793
 5. Apeldoorn € 4.157
 6. Rotterdam € 4.063
 7. Amersfoort € 3.993
 8. Haarlem € 3.844
 9. Haarlemmermeer € 3.839
 10.  Westland € 3.708

Laagste netto schuld per inwoner:

 1. Tilburg € 296
 2. Zoetermeer € 414
 3. Leiden € 1.226
 4. Alphen aan den Rijn € 1.316
 5. Maastricht € 1.333
 6. Den Haag € 1.496
 7. ’s-Hertogenbosch € 2.057
 8. Eindhoven € 2.155
 9. Dordrecht € 2.184
 10.  Utrecht € 2.407

Gemeente met 50.000-100.000 inwoners:

Hoogste netto schuld per inwoner:

 1. Hengelo € 8.724
 2. Schiedam € 5.627
 3. Doetinchem € 5.191
 4. Lansingerland € 5.169
 5. Spijkenisse € 5.133
 6. Barneveld € 4.979
 7. Gouda € 4.244   
 8. Almelo € 4.042
 9. Vlaardingen € 3.997
 10.  Purmerend € 3.707 

Laagste netto schuld per inwoner:

 1. Amstelveen € 528
 2. Zeist € 693
 3. Leidschendam-Voorburg € 796
 4. Capelle aan den IJssel € 1.002
 5. Stichtse Vecht € 1.230
 6. De Friese Meren € 1.292
 7. Oosterhout € 1.411
 8. Roosendaal € 1.506
 9. Helmond € 1.668
 10. Roermond € 1.782        

Gemeente met 20.000-50.000 inwoners:

Hoogste netto schuld per inwoner:

 1. Middelburg € 5.749
 2. Borne € 5.578
 3. Gemert-Bakel € 5.432
 4. Vlissingen € 5.373
 5. Rijswijk € 5.256   
 6. Hendrik-Ido-Ambacht € 5.014
 7. Gorinchem € 4.992
 8. Beuningen € 4.524
 9. Nuenen, Gerwen en Nederwetten € 4.327
 10. Goes € 4.300 

Laagste netto schuld per inwoner:

 1. Huizen € -1.773
 2. Wassenaar € -1.350
 3. Leusden € -1.231
 4. Putten € -891
 5. Ermelo € -866
 6. Maasgouw € -814
 7. Roerdalen € -552
 8. Zeewolde € -546
 9. Hillegom € -246
 10. Landgraaf € -216    

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners:

Hoogste netto schuld per inwoner:

 1. Maasdonk € 5.687
 2. Ameland € 5.081  
 3. Schiermonnikoog € 4.966
 4. Westvoorne € 4.947
 5. Leek € 4.766
 6. Ten Boer € 4.373
 7. Blaricum € 4.069
 8. Haren € 4.003
 9. Kollumerland en Nieuwkruisland € 3.415
 10. Urk € 3.230    

Laagste netto schuld per inwoner:

 1. Giessenlanden € -4.844
 2. Rozendaal € -4.230
 3. Onderbanken € -3.404
 4. Zeevang € -1.639
 5. Brielle € -1.340
 6. Vlieland € -1.333
 7. Beek € -1.123
 8. Doesburg € -1.115
 9. Staphorst € -851
 10. Haarlemmerliede en Spaarnwoude € -692       

Kleinere en kleinste gemeenten zonder schuld

Uit deze rankings wordt duidelijk dat de verschillen tussen de vier categorieën op het gebied van de hoogste netto schuld per inwoner niet zo groot zijn als bij de netto schuldquote, zie het artikel van vorige week. Wel is weer zichtbaar dat de laagste netto schuld per inwoner bij gemeenten met 20.000-50.000 inwoners en bij de kleinste gemeenten met minder dan 20.000 inwoners allemaal negatief zijn. Dit betekent dat deze gemeenten geen schuld hebben.

De netto schuldquote van alle Nederlandse gemeenten kunt u in dit Pdf-bestand vinden. Daarnaast kunt u daar ook alle andere kengetallen vinden die de financiële positie van de gemeenten weergeven.