Selectie wethouder door gehele raad goed voor draagvlak

Selectie wethouder door gehele raad goed voor draagvlak

DEN HAAG/ALMELO – De selectie van een wethouder door de gehele gemeenteraad versterkt het democratisch proces. Het zorgt er voor dat de nieuwe wethouder kan rekenen op een breed draagvlak. Ook voorkomt het dat er partijpolitiek wordt bedreven. Dit zijn de belangrijkste voordelen uit het selectieproces voor een nieuwe wethouder door de gehele gemeenteraad in Almelo.

De raad van Almelo heeft deze maand de partijloze Christien van Wijk als nieuwe wethouder benoemd. De raad van Almelo rondde daarmee een selectieproces af waar de gehele gemeenteraad bij was betrokken. Het automatisme dat een wethouder wordt voorgedragen door een van de coalitiepartijen en door de rest van de raad als vanzelfsprekend wordt overgenomen, was losgelaten nadat de PvdA er niet in was geslaagd een geschikte eigen kandidaat te vinden ter vervanging van Anja Timmer, die had aangekondigd te stoppen.

Voor- en nadelen

De aanstelling van een nieuwe wethouder door de gehele raad te samen kent vele voordelen, aldus Marcel Zielman. Zielman (CDA) was voorzitter van de selectiecommissie die de raad van Almelo vormde na het besluit om als raad een nieuwe wethouder te zoeken. De raad van Almelo telt 15 fracties. Zielman noemt als belangrijkste voordelen voor deze wijze van selectie dat het democratisch proces wordt versterkt, er een open sollicitatie plaatsvindt, er sprake is van een transparante werkwijze, er een breed gedragen kandidaat wordt gekozen en tot slot dat er geen partijpolitiek wordt bedreven.

Er is ook een nadeel aan de selectie van de wethouder door de gehele raad.  “Valkuil kan zijn dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor de wethouder omdat hij/zij partijloos is. Maar op dit moment is dat het enige nadeel dat ik zie”, aldus Zielman. De raad van Almelo heeft sinds de bestuurscrisis van eind 2015 een minderheidscollege. De keuze van een partijloze wethouder door de voltallige raad wordt dan wat gemakkelijker.

Kaag en Braassem

In de Zuid-Hollandse gemeente Kaag en Braassem doorbrak de gemeenteraad begin dit jaar ook het automatisme dat een van de coalitiepartijen een nieuwe wethouder voordraagt. De gemeenteraad van Kaag en Braassem wilde kwaliteit de voorrang geven boven partijpolitieke kleur. ''Bij de totstandkoming van dit college was twee jaar geleden kwaliteit van de wethouders belangrijker dan de politieke kleur. We hebben een raadsbreed akkoord. Daar staan de handtekeningen onder van alle vijf partijen en iedereen steunt dat nog steeds. We hebben dus geen ouderwetse coalitie en oppositie’, aldus Floris Schoonderwoerd, die twee jaar geleden formateur was. Voor meer informatie over de keuze van de raad in Kaag en Braassem voor de selectie van een wethouder door de gehele raad, zie Wethouder geselecteerd door gemeenteraad.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 22 september 2016.

Heeft u zich al aangemeld voor de Seminar social media in Utrecht? Klik hier  voor meer informatie.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!