Seminar Controlerende Rol van de Raad

Seminar Controlerende Rol van de Raad

De controlerende rol van de raad is een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad. Wanneer de burger een grotere rol krijgt, is de controlerende rol van de raad dan nog hetzelfde? Met wie voert de raad zijn controlerende rol uit? Alleen of zijn er ook controlerende rollen voor de accountant, de rekenkamer, de inwoners en de raden van toezicht van instellingen in zorg, onderwijs en participatie?

Over de controlerende rol van de raad is maandagavond 23 november in Zaanstad een bijeenkomst. De Twentse hoogleraar Bas Denters geeft een toelichting op het verkennende onderzoek naar de controlerende rol van de raad dat hij heeft gedaan. Het tweede deel van de avond debatteren we met raadsleden en anderen over de controlerende rol van de raad. Deelname aan dit debat is toegezegd door onder meer Jan de Ridder (Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies en Directeur Rekenkamer Amsterdam),  Jur Botter (oud-wethouder Bloemendaal en Heemstede) en Robert Mul (Directeur Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants).

Programma

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden nodigt u van harte uit om aan dit debat deel te nemen om zo een bijdrage te leveren aan onze agenda voor 2016 die in het teken staat van de controlerende rol van de raad.

Het programma van dit seminar in de raadszaal van het stadhuis in Zaandam: 

  • 19:00 Inloop met koffie en thee 
  • 19:30 Opening seminar door burgemeester Geke Faber (Zaanstad).
  • 19:40 Algemeen gedeelte over de controlerende rol anno 2015 door Bas Denters.
  • 20:30 Stellingdebatten met raadsleden en o.a. Jan de Ridder,  Jur Botter en Robert Mul.

Ter afsluiting kunt u onder het genot van een borrel meepraten met de aanwezigen over de avond en wellicht nieuw verkregen inzichten.

Aanmelden

We hopen u te mogen verwelkomen op maandag 23 november vanaf 19:00 op het gemeentehuis in Zaanstad. Aanmelden voor de bijeenkomst is mogelijk door een mailtje te sturen naar info@raadsleden.nl. Voor vragen of meer informatie kan via hetzelfde adres contact worden opgenomen.