Seminar ‘In de ban van regionale samenwerking’ in Dordrecht

Seminar ‘In de ban van regionale samenwerking’ in Dordrecht

Van raadsleden wordt verwacht dat ze de belangen van de inwoners behartigen op nieuwe onderwerpen in het sociaal domein, zoals jeugdzorg, participatie en ondersteuning. Veel van deze zaken organiseren gemeenten in samenwerking met elkaar. Maar hoeveel grip heeft u als raadslid op regionale samenwerking? In het seminar ‘In de ban van regionale samenwerking’ gaan raadsleden, deskundigen en griffiers met elkaar in discussie over regionale samenwerking.

Raadsleden mogen deze bijeenkomst op 14 december in Dordrecht niet missen. Zijn er extra instrumenten nodig om de controle op regionale samenwerking te vergroten? En: is ambtelijke of bestuurlijke fusie (herindeling) een (on)wenselijk alternatief voor meer democratische controle op regionale samenwerking? Dat zijn de vragen die besproken worden tijdens het seminar in Dordrecht.

In de ban van…

Uitgangspunt voor het seminar is het onderzoek dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden eerder dit jaar uitvoerde. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zal het seminar openen met een presentatie van de resultaten van dit onderzoek, waarvoor onder andere een enquête onder raadsleden is gehouden. Prof. Marcel Boogers van de Universiteit Twente met de portefeuille regionale samenwerking zal de resultaten van commentaar voorzien. Over dit onderzoek en meer gaan wij graag in debat met raadsleden: wat vinden raadsleden van regionale samenwerking?

Inschrijven voor het seminar op 14 december 2017 in Dordrecht kan via deze link of info@raadsleden.nl. Het volledige programma vindt u hier.

Meer informatie over regionale samenwerking

Voor meer informatie over hoe raadsleden in de regio hun grip en controle op regionale samenwerking proberen te vergroten, zie de serie “In de ban van regionale samenwerking”