Sessie over wat Nationale ombudsman kan betekenen voor raad

Sessie over wat Nationale ombudsman kan betekenen voor raad

De gemeenteraad kan een beroep doen op extra hulptroepen, bijvoorbeeld de lokale of regionale rekenkamer. Minder bekend is dat bij sommige vraagstukken de gemeenteraad ook kan terugvallen op de Nationale ombudsman.

Juist omdat de Nationale ombudsman soms veel kan betekenen voor uw gemeenteraad, organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hierover een bijeenkomst, op 27 juni, in Den Haag. Dan komt aan de orde wat deze instantie kan betekenen voor het raadswerk, ondersteunend en/of in gesprekken met inwoners. Vaak gaat het om onderwerpen als schuldhulpverlening, vrouwenopvang, de Participatiewet en inburgering.

Raadsleden als aanspreekpunt

Raadsleden vormen zelf een belangrijk aanspreekpunt voor inwoners die ontevreden zijn over het optreden van het gemeentebestuur. Daarnaast is er een speciale ombudsfunctie. Een kwart van de gemeenteraden heeft ervoor gekozen om zelf een ombudsman of -functie in te richten. In driekwart van de gemeenten is de taak van de lokale ombudsman bij de Nationale ombudsman belegd.

Specialist lokale overheden

Jan Prins, specialist lokale overheden bij de Nationale ombudsman, zal de sessie verzorgen. Hij was ooit wethouder, werkte bij het Kabinet van de Koningin en is inmiddels 25 jaar in dienst als klachtbehandelaar en onderzoeker bij de Nationale ombudsman. Hij is dé man als het gaat om lokale overheden.

Meer weten

Klik hier om meer bijzonderheden te lezen over deze bijeenkomst. U vindt via deze link ook het aanmeldingsformulier. In de tweede helft van 2022 zullen er verspreid over Nederland meerdere bijeenkomsten plaatsvinden met medewerking van de Nationale ombudsman. U kunt dus ook onze agenda in de gaten houden en kiezen voor een sessie dichterbij huis.