Slapende rekenkamers en dalende budgetten

Slapende rekenkamers en dalende budgetten

Het belang van onafhankelijk onderzoek door rekenkamer(commissie)s neemt toe door de aankomende decentralisaties en de daarbij behorende toename van de gemeentelijke middelen. Dat verhoudt zich slecht tot slapende rekenkamers en dalende budgetten, stelt Ronald Plasterk minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit staat in het antwoord van Plasterk op de gestelde vragen van Tweede Kamerlid Manon Fokke (PvdA) over gebrekkige controle door gemeentelijke rekenkamers. Op dit moment zijn er 26 gemeenten met slapende rekenkamers. Hiervan zijn 15 rekenkamers structureel inactief. Deze rekenkamers hebben al een aantal jaren geen rekenkameronderzoek uitgevoerd en/of tonen geen voornemen de rekenkamerfunctie binnen afzienbare tijd te activeren. De structureel inactieve rekenkamers zijn halverwege 2014 om ambtsbericht gevraagd.

Er bestaan ook 11 tijdelijk inactieve rekenkamers die in 2013 aangaven het voornemen te hebben om de rekenkamer weer te activeren. In 2015 zal onderzocht worden of deze rekenkamers inmiddels geactiveerd zijn, want het is volgens de minister onwenselijk dat een rekenkamer te lang tijdelijk inactief is.

Budgetten rekenkamers

Ook dalende budgetten voor de gemeentelijke rekenkamer(commissie)s lijken niet in balans met het toenemend belang van onafhankelijk onderzoek van de rekenkamer(commissie)s. Op dit moment heeft de minister echter geen overzicht van de budgetten die gemeenten aan hun rekenkamers hebben toegekend het afgelopen jaar. Daarom wordt er een enquêteonderzoek uitgevoerd onder alle Nederlandse gemeenten om zo helder te krijgen welke budgetten aan de rekenkamers zijn toegekend en of er op deze budgetten is bezuinigd en zo ja, met hoeveel. Voor het zomerreces van 2015 zullen de uitkomsten worden gepresenteerd.

Voornemen minister

Sinds het dualisme zijn gemeenten wettelijk verplicht om een rekenkamer(commissie) te hebben en daarom beraadt Plasterk zich nog op mogelijke stappen om gemeenten met inactieve rekenkamers te bewegen om de situatie in overeenstemming met de wet te brengen. Daarnaast is de minister van plan om met voorstellen te komen over hoe de positie en het functioneren van rekenkamer(commissie)s kan worden verbeterd. Ook wordt bekeken of het daarvoor nodig is om de wettelijke bepalingen aan te passen.

Hier kunt u alle antwoorden lezen van minister Plasterk op de vragen van Tweede Kamerlid Manon Fokke (PvdA) over gebrekkige controle door gemeentelijke rekenkamers.