Slechts 11 raadsleden in bestuur en commissies VNG

Slechts 11 raadsleden in bestuur en commissies VNG

Elf raadsleden zijn voorlopig benoemd als bestuurs- en commissielid in het nieuwe bestuur en de nieuwe commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat is 1 raadslid meer dan in de afgelopen raadsperiode.

De samenstelling van het nieuwe bestuur en de nieuwe VNG-commissies is maandag bekend gemaakt. Om het aantal raadsleden en vertegenwoordigers van lokale partijen te verruimen waren er diverse initiatieven. Op initiatief van de VNG was er een speciale commissie onder leiding van Marco Pastors, oud-wethouder en voormalig raadslid van Leefbaar Rotterdam, in het leven geroepen. Deze commissie Pastors moest er vooral voor zorgen dat er meer leden van lokale partijen voorgedragen zouden worden. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bepleitte minimaal 5 raadsleden in elke commissie.

Het overgrote deel van de posten in het nieuwe bestuur en commissies wordt ingenomen door wethouders en burgemeesters. In totaal waren er 226 vacatures en hadden zich ruim 650 kandidaten gemeld. Onder hen 167 individuele raadsleden waarvan sommigen voor meerdere commissies zodat het aantal kandidaat-raadsleden ruim 200 was. 

Drie raadsleden in bestuur en zeven raadsleden in commissies

In het bestuur van de VNG zijn voorlopig drie raadsleden benoemd: Pauline Heijkoop (D66, Alphen aan den Rijn), Mathilde Stiekema (CDA, Haren, Gr.) en Margriet de Jager-Steden (Deventer Belang, Deventer). Het bestuur telt 22 leden, onder leiding van voorzitter Annemarie Jorritsma (burgemeester, VVD, Almere).

In de commissie Bestuur en Veiligheid zijn twee raadsleden opgenomen: Gina Jansen (Gemeentebelangen, Borger-Odoorn) en Ingeborg Hoogveld (Leefbaar Rotterdam, Rotterdam). Ook de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport  telt twee raadsleden: Bram Donkers (PvdA, Borne) en Arnoud Strijbis (CDA, Goirle).

Een raadslid is opgenomen in de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid : Sjors Slaats (GroenLinksAf, Waalwijk). Ook de commissie Financien  telt een raadslid: Jan Smits (Democraten Roerdalen, Roerdalen). In de commissie Gezondheid en Welzijn is opgenomen 1 raadslid: Leo Bisschops (Lokaal Best, Best). De commissie Milieu, Energie en Mobiliteit  telt 1 raadslid: Cors Punt (Fractie Punt-Kleijn) uit Moerdijk.

De commissie Ruimte en Wonen , de commissie Werk en Inkomen en de commissie Europa en Internationaal tellen geen raadsleden in de nieuwe samenstelling.

De subcommissie decentralisaties jeugdzorg  wordt samengesteld uit leden van de commissie onderwijs, cultuur en sport en uit de commissie gezondheid en welzijn. De indeling is nog niet vastgesteld.

Het college voor arbeidszaken heeft geen raadslid in de nieuwe samenstelling en heeft nog vier openstaande plekken. Deze commissie staat vanwege de werkgeversrol alleen open voor burgemeesters en wethouders. 

De samenstelling is nog voorlopig. Tegenkandidaten kunnen zich in de herfst melden. Het bestuur en de commissies wordt definitief vastgesteld door de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG van 17 november.