Slechts 250 raadsleden naar VNG-Jaarcongres

Slechts 250 raadsleden naar VNG-Jaarcongres

Ruim 250 van de bijna 9.000 raadsleden hebben zich aangemeld voor het VNG Jaarcongres. Dit congres vindt op 13 en 14 juni plaats in Goes.  Ruim 2100 burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen nemen deel aan het VNG Jaarcongres. Raadsleden als vertegenwoordigers van de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan vormen daarmee 1/10 deel van de deelnemers van het VNG Jaarcongres.

Begin deze week hadden 264 raadsleden zich ingeschreven als deelnemer van het VNG Jaarcongres. Voor het jaarcongres van de VNG in 2016 in Haarlemmermeer schreven zich 299 raadsleden in. De grote vraag bij de deelname van raadsleden aan het VNG Jaarcongres is of zij als onderdeel van de gemeentelijke delegatie deelnemen of als zelfstandig congresganger en of zij daarmee op eigen kosten of op gemeentelijke kosten worden afgevaardigd. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft daarom vorig jaar een onderzoek uitgevoerd naar de beschikbaarheid van budget voor raadsleden om deel te nemen aan het VNG Jaarcongres. In 35 procent van de gemeenten is er budget gereserveerd voor deelname aan het VNG-congres. Een kleine drie procent van de ondervraagden gaf aan niet op de hoogte te zijn van het feit of de gemeente over een budget voor deelname aan het VNG-congres beschikt.  Uit de toelichting blijkt dat dergelijke kosten vaak zijn opgenomen in een algemene post op de begroting of in een post voor studiekosten.

Deelcongres vakmanschap raadslid

Vakmanschap is het belangrijke thema op het VNG Jaarcongres. Voor raadsleden organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden daarom in samenwerking met de Vereniging van Griffiers het deelcongres ‘Vakmanschap van het raadslid’. Hoe kunnen raad en griffie samen optrekken om het vakmanschap te bevorderen? Wat betekent vakmanschap voor een raadslid anno 2017? Sprekers zijn Peter van Heemst (voormalig Tweede Kamerlid, voormalig Statenlid, voormalig gemeenteraadslid) en Jan Dirk Pruim (griffier gemeente Almere). U kunt zich nog aanmelden voor dit deelcongres via deze link.

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op beursvloer

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is samen met de Vereniging van Griffiers, Genootschap van Burgemeesters, Vereniging van Gemeentesecretarissen en Wethoudersvereniging aanwezig op de beursvloer van het VNG Jaarcongres. U kunt ons vinden bij stand 137/146.