Slechts één raadslid voorgedragen voor VNG commissies

Slechts één raadslid voorgedragen voor VNG commissies

Eva de Bruin, raadslid in Eindhoven, wordt komende vrijdag voorgedragen om lid te worden van de VNG-commissie Informatiesamenleving. Zij is een van de veertien nieuwelingen in bestuur en commissies van de VNG. De overige dertien zijn burgemeesters en wethouders en één griffier, Noor Kanters uit Tilburg die voorgedragen wordt tot lid van de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers.

De veertien nieuwe bestuurs- en commissieleden van de VNG vervangen burgemeesters en wethouders die zijn gestopt. Twee van de veertien worden wel opnieuw benoemd, maar deze keer als burgemeester van een nieuwe gemeente terwijl zij eerst als wethouder in een van de VNG commissies al actief waren.

Plus één

Raadslid Eva de Bruin komt in de plaats van de Haagse wethouder Kavita Parbhudayal. Het aantal raadsleden in het bestuur en de commissies van de VNG stijgt hierdoor met één tot 26 raadsleden. Het VNG-bestuur en commissies tellen in totaal 220 burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, griffiers en raadsleden. Elke commissie telt ongeveer 25 leden en heeft tot taak het standpunt van de VNG voor te bereiden.

Met de komst van De Bruin telt de commissie informatiesamenleving drie raadsleden. De commissie Raadsleden & Griffiers heeft tien raadsleden. Voor de veertien vacatures die open staan hadden zich in totaal 73 burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden gemeld. De nieuwe leden worden vrijdag 1 december benoemd tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG in Utrecht.

Meer raadsleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden pleit voor een grotere vertegenwoordiging van raadsleden binnen het bestuur en de commissies van de VNG. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat er minimaal 5 raadsleden per commissie van de VNG en 5 raadsleden in het bestuur van de VNG moeten zitten. In het bestuur en de commissies van de VNG zouden volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden minimaal 50 raadsleden een plek moeten hebben.

Meer informatie

Klik hier om een overzicht van de burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen die een plek krijgen in het nieuwe bestuur en de commissies van de VNG.