Slotbijeenkomst 100x100

Slotbijeenkomst 100x100

100 correspondenten hebben vanaf april tot en met november 2014 de nieuwe gemeenteraden gevolgd. De slotbijeenkomst van dit 100x100 project vindt plaats op donderdag 5 februari in Utrecht.

Tijdens het 100x100 project, waarbij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden betrokken was, waren de correspondenten actief in 65 gemeenten. De volgende vragen stonden centraal tijdens de 8 maanden dat de 100 correspondenten de nieuwe gemeenteraden hebben gevolgd: hoe gaan de nieuwe gemeenteraden om met het maatschappelijke initiatief? Speelt het netwerk van actieve burgers en sociale ondernemers een rol in het programma van het college? En (waar) zien we de energieke samenleving terug in de gemeentebegroting en de plannen voor de komende periode?

Slotbijeenkomst

Er wordt een magazine gemaakt met ervaringen van deze 100 correspondenten, reflecties in essays en tools om als raadslid, actieve burger, griffier, wethouder of ambtenaar verder te gaan in de eigen gemeente. Dit magazine wordt gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst op donderdag 5 februari 2015 in Vechtclub XL te Utrecht van 13.00 tot 18.00. Prof. dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau reflecteert op de bevindingen, waarna de aanwezigen aan de slag gaan om nieuwe plannen te smeden. Uiteraard wordt de bijeenkomst afgesloten met een borrel!

Wilt u deze slotbijeenkomst bijwonen? Meldt u zich dan hier aan.

Meer informatie kunt u vinden op www.100x100.nl.