Slotgesprek Klaar voor 4 jaar Tiendaagse terug te kijken

Slotgesprek Klaar voor 4 jaar Tiendaagse terug te kijken

Het slotprogramma van de online Klaar voor 4 jaar tiendaagse voor kandidaat-raadsleden is terug te zien. Hanke Bruins Slot, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die sprak over waarom zij het raadswerk wil ondersteunen, was de eerste spreker.Ook aan tafel als gastsprekers waren Liza Mugge, universitair docent politicologie van de Universiteit van Amsterdam, die sprak over het belang dat iedereen meedoet en mee mag praten, prof. Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur van Universiteit Twente, over de rol en positie van raadsleden en de raad en Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Het volledige slotprogramma van de online Klaar voor 4 jaar tiendaagse voor kandidaat-raadsleden. Als je het hele programma wilt terug zien, klik hier. 

Toespraak minister  

Het slotprogramma begon met een korte toespraak van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot. Zij vertelt waarom raadswerk belangrijk is, waarom zij raadsleden wil ondersteunen en deelt haar eigen ervaringen met bedreigingen en intimidatie. Je kunt dit deel terug zien als je hier klikt. 

Aantrekkelijkheid van het raadswerk 

Raadsleden liggen onder vuur of worden soms voor gek versleten om zoveel tijd en energie in het raadswerk te steken. Waarom is het belangrijk, juist in deze tijden, aandacht te geven voor de aantrekkelijkheid van het raadswerk? Daarover gingen we in gesprek met minister Hanke Bruins Slot, Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, en prof. Marcel Boogers. Klik hier om dit deel van het slotgesprek terug te kijken, dat begint met een filmpje waarin raadsleden vertellen waarom raadswerk leuk is. 

Modernisering verlofregeling

De modernisering van de verlofregeling is een van de grote wensen van veel raadsleden om het raadswerk in de toekomst aantrekkelijk te houden. Minister Bruins Slot reageert wat haar plannen zijn en voorzitter Bahreddine Belhaj van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bepleit de noodzaak van een modernisering van de verlofregeling. Klik hier om het gesprek over de modernisering van de verlofregeling terug te kijken. 

Meedoen (diversiteit) & meepraten (inclusiviteit)

Voor de houdbaarheid van de lokale democratie is het van belang dat iedereen mee kan doen (diversiteit) en mee kan praten op voet van gelijkwaardigheid (inclusiviteit). Liza Mugge, universitair hoofddocent politicologie Universiteit van Amsterdam, vertelt waarom dat belangrijk is, en ook de minister geeft haar reactie. Klik hier om het gesprek over meedoen (diversiteit) en meepraten (inclusiviteit) terug te kijken, inclusief een filmpje met raadslid Sep Pouwels over het belang van diversiteit en inclusiviteit. 

Ondersteuning van de raad

De griffier is de belangrijkste adviseur en ondersteuner van de gemeenteraad. De raad is verlegen om in de eigen ondersteuning te investeren. Over ondersteuning van het ministerie op dit punt vond een spannend gesprek plaats tussen minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot en Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Klik hier om dit deel van het slotgesprek, over het belang van ondersteuning van de gemeenteraad, terug te kijken, inclusief een filmpje met voormalig griffier Jan Dirk Pruim en -raadslid Martin Sagel over de griffier als rechterhand van de raad.

Agenderen: Windmolens en zonnepanelen

De raad is het hoogste bestuursorgaan maar laat zich nog te vaak leiden door het college. Neem zelf het initiatief om te voorkomen dat je een stempelmachine wordt, adviseert hoogleraar Marcel Boogers. Over de agenderende rol van de raad en over de vraag wie besluit over de aanleg van windmolens en zonneparken klik hier om dit deel van het slotgesprek terug te zien, inclusief een filmpje met het Tilburgse raadslid Frank Reffeltrath. 

Taal van de raad 

Het programma werd afgesloten met een een column van raadslid Laurens van Voorst en tips en adviezen van de sprekers en het laatste woord aan een van de oudste raadsleden van Nederland: raadslid Marike van Doorn uit Almelo. Voor het terug zien van dit deel van het slot van het studioprogramma Klaar voor 4 jaar Tiendaagse voor kandidaat-raadsleden klik hier.  

Meer informatie

De online Klaar voor 4 jaar tiendaagse voor kandidaat-raadsleden is een programma dat wordt georganiseerd en aangeboden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor kandidaat-raadsleden is er een Wegwijzer voor raadsleden met 80 pagina’s informatie, tips en adviezen op alle onderwerpen die van belang zijn om een sterke gemeenteraad te zijn.

Voor kandidaat-raadsleden is er een informatiekaart met tips van raadsleden van de week op de belangrijke tien competenties die je nodig hebt om als raadslid succesvol te zijn.