Sluitende begroting Zeist met de hulp van burgerberaad

Sluitende begroting Zeist met de hulp van burgerberaad

Zeist dreigde meer geld uit te geven dan beschikbaar was. Hoe konden overschrijdingen worden voorkomen? Op verzoek van de raad riep de gemeente de hulp van inwoners in. Een groot succes: door hun inbreng en creativiteit lukte het de eerder niet-sluitende begroting sluitend te krijgen.

Niet voor het eerst benaderde Zeist inwoners. Eerder betrof het belanghebbenden, met de vraag om suggesties om te bezuinigen. Vorig jaar zette de gemeente een extra stap naar meer inwonersparticipatie, door de introductie van een ‘Inwoners Advies Commissie’. Die hielp om de gemeentelijke begroting in balans te brengen.

Gewogen loting

Circa 6500 inwoners zagen een uitnodiging om deel te nemen aan deze  commissie op de mat vallen. En er volgden maar liefst 935 aanmeldingen! Veelal hoger opgeleiden, ouder dan veertig. Om die reden werd besloten een gewogen loting te organiseren. Met als selectiecriteria opleiding, leeftijd en geslacht, aldus gemeentelijk projectleider Suzanne Jansen.


Tientallen voorstellen overgenomen

Het bleek een slagvaardige groep. In een tijdsbestek van elf weken ontwikkelden de commissieleden 62 voorstellen voor de raad. Met adviezen op het gebied van zorg, veiligheid en digitale dienstverlening. Ook kwamen de inwonerhulptroepen met ideeën op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Fietsstraat en groenonderhoud

Een fietsstraat bijvoorbeeld, waar auto’s ‘te gast’ zijn. Verder adviezen over duurzame straatverlichting en meerdere onderhoudsplannen voor groen. De raad heeft op de laatste drie al officieel akkoord gegeven. Met als prachtig resultaat, dat de begroting voor 2022 rond is. In totaal zijn ze maar liefst 40 van de 62 voorstellen overgenomen.


Participatie belonen

“Als tegemoetkoming hadden we in totaal een bedrag van 300 euro beschikbaar voor de vrijwilligers in het traject”, aldus projectleider Jansen. Goede zaak, zo’n vergoeding, reageert participatiedeskundige Michiel Stapper, docent aan de Universiteit Tilburg. Hij vindt experimenteren met commissies zoals deze belangrijk. “Gemeenten moeten moeite doen om mensen over te halen. Die maken immers tijd vrij naast hun bestaande werk.” En daar mag volgens hem best een (kleine) vergoeding tegenover staan.

Meepraten

Raadsleden die willen reageren op nieuwe initiatieven voor burgerparticipatie kunnen daarover meepraten op het platform Raad in Beweging. Wil je weten wat Raad in Beweging inhoudt en wil je meepraten klik dan hier voor meer informatie.