Speelveld Rekenkamers in regio groter

DEN HAAG – Rekenkamers moeten meer bevoegdheden krijgen om controle op gemeentelijke samenwerkingsverbanden uit te voeren.

Rekenkamers mogen nu alleen onderzoek doen bij samenwerkingsverbanden als de afzonderlijke gemeente een belang van meer dan 50% heeft. Een versoepeling is nodig, vindt de NVRR. “De bevoegdheden van lokale rekenkamers en –commissies zijn onvoldoende toegesneden op de nieuwe ontwikkelingen”, stelt Ans Hoenderdos, bestuurslid van de NVRR.

Motie Van Toorenburg

Ook de Tweede Kamer bepleit een uitbreiding van bevoegdheden ten behoeve van de rekenkamers en rekenkamercommissies. Onlangs werd een motie van Madeleine van Toorenburg (CDA) door de kamer aangenomen. In de motie verzoekt Van Toorenburg de regering, werk te maken van de uitbreiding van bevoegdheden van rekenkamers en rekenkamercommissies. Klik hier om de motie te lezen. 

Onderzoeksbudget rekenkamers

Gemeenteraden zouden niet moeten bezuinigen op rekenkamers, het instituut dat controleert of gemeenten hun geld doelmatig (en rechtmatig) besteden. “De gemeenteraad gaat over haar eigen budget” schrijven Frank Rozenberg (raadslid in Leidschendam-Voorburg) en Paul van Ruitenbeek (griffier Alphen a/d Rijn) in Binnenlands Bestuur. Daarnaast gaan raden ook over het budget van rekenkamers en rekenkamercommissies.

Raden bezuinigen op verschillende zaken, maar kunnen zichzelf hiermee behoorlijk tekort doen: “de griffie wordt uitgekleed en de rekenkamercommissies krijgen nauwelijks nog onderzoeksbudget”, aldus Rozenberg en Ruitenbeek. 

Bronnen: http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/16-miljard-euro-raakt-uit-zicht.9173079.lynkx

Frank Rozenberg & Paul van Ruitenbroek: “Raad gaat over eigen budget” in: Binnenlands Bestuur, 06-12-2013. 

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.