U bent hier

Speerpunten Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 2023-2027

Belangenbehartiging, waaronder het aantrekkelijk houden van het raadswerk en de modernisering van de verlofregeling, is naast het ondersteunen van raadsleden het belangrijkste speerpunt van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor de huidige raadsperiode.

Dit blijkt uit het Koersdocument 2023-2027 dat door het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is vastgesteld tijdens de ledenvergadering in Venray.

Ondersteuning

Raadsleden individueel en collectief ondersteunen, zodat de raad sterk en krachtig in positie komt en ook in de praktijk de rol als hoogste bestuursorgaan vervult in de lokale democratie. De doelstelling van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is hierbij: een sterke raad doet er toe! De vereniging zet zich daarom in voor het behartigen van de belangen van raadsleden en gemeenteraden aan de overlegtafels in onder andere Den Haag, in het bijzonder bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, het parlement en bij de VNG. Daarnaast wil de vereniging vragen van raadsleden zo snel en adequaat mogelijk beantwoorden, zodat raadsleden hun werk als raadsleden beter, gemakkelijker, handiger en met meer gezag kunnen uitvoeren.

Vergoeding

Eén van de speerpunten voor de huidige periode is dat raadsleden een vergoeding krijgen die zodanig is dat het voor alle raadsleden mogelijk is om overdag te vergaderen, ook in kleine gemeenten. De vereniging constateert namelijk dat de werkdruk voor raadsleden hoog is en nog meer zal toenemen.

Sterke raad

De raad vormt het hoogste bestuursorgaan van de gemeente, maar raadsleden ervaren dat regelmatig niet. Daarom wil de vereniging met de leden werken aan het versterken van het gezag van de raad en de discussie voeren over macht en tegenmacht van de raad. Aan de hand van 9 zogeheten Raadstegels die bepalend zijn voor de vraag hoe word ik een sterke raad, wil de vereniging raadsleden op algemene en specifieke thema’s daarbij ondersteunen. Daarnaast biedt de vereniging ondersteuning zodat de weerbaarheid van raadsleden wordt vergroot. De leidende gedachte hierbij is: elk raadslid zich vrij moet voelen om in het democratische debat zonder last (dus geen agressie of intimidatie op hem/haarzelf of familiekring) en ruggenspraak een bijdrage te leveren aan het democratische debat.

Opleidings-en toerustingsagenda

Het vergroten van de toerusting van raadsleden is het doel van de opleidings- en toerustingsagenda van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Een belangrijk hulpmiddel is de digitale leeromgeving. Speerpunten zijn niet alleen het bevorderen van het van elkaar leren door raadsleden, via netwerkbijeenkomsten, maar ook het stimuleren van het gebruik van de competentiescan.

Vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft meer dan vijfduizend leden. De vereniging wil in de huidige raadsperiode niet alleen streven naar het vergroten van het ledental maar ook de binding met de leden verder versterken. Een voorbeeld daarvan is dat de vereniging een landelijke klankbordgroep werkgeversfunctie heeft: raadsleden spreken daar over hoe de ondersteuning van de raad door de griffie versterkt kan worden.

Koersdocument

Wie alles wil lezen over doelstellingen en speerpunten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, klik hier voor het Koersdocument 2023-2027.

Wie vragen heeft, kan deze het beste per mail stellen aan: info@raadsleden.nl