Spelregels geheimhouding bestuderen na aangifte

Spelregels geheimhouding bestuderen na aangifte

Raadsleden in Stadskanaal gaan aandacht besteden aan de spelregels voor geheimhouding. Zij kijken ook in hoeverre het Reglement van Orde van de raad moet worden aangepast. Het is een van de lessen die door raad en burgemeester zijn getrokken nadat een raadslid – achteraf gezien ten onrechte - was beschuldigd van het schenden van de regels voor geheimhouding.

Aanleiding is een kwestie uit 2021. Toen werd het inmiddels voormalige raadslid Anton Reinders beschuldigd van het schenden van de geheimhouding. Reinders zou toen geheime informatie hebben gelekt via een Whatsapp-bericht aan een ondernemer ‘uit de zonnestudiosector’. De burgemeester had over dat lekken door het raadslid aangifte gedaan.

Geen vervolging 

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot uiteindelijk om het inmiddels oud-raadslid niet te vervolgen. De reden daarvoor was dat uit de verhoren bleek dat de informatie ook in een niet officiële geheime vergadering, te weten het fractievoorzittersoverleg, was gedeeld. Daarmee verviel volgens het OM de beschuldiging van het schenden van de geheimhouding door het raadslid.

Vertrouwen

In de regionale media reageerde VVD-raadslid Hans Klopstra namens de fractievoorzitters teleurgesteld op de beslissing van het OM. Volgens Klopstra had Reinders de informatie over de controles geheim moeten houden, aangezien het in een vertrouwenscommissie gemeld is. ‘Vertrouwen en geheim, wat is het verschil?’, vervolgt Klopstra. ‘Vertrouwen is een afspraak, een gentlemen’s agreement. Kun je strafrechtelijk worden vervolgd? Soms wel, maar bij het fractievoorzittersoverleg niet. Het is een dringende morele verplichting.’

Spelregels

De spelregels in de gemeentewet maken duidelijk dat de raad geen afspraken maakt over vertrouwelijkheid maar over geheimhouding. De wet geeft heel strikt aan hoe en op welke wijze de raad geheimhouding vaststelt. Naar aanleiding van de kwestie hebben de fractievoorzitters uit de raad en de burgemeester in Stadskanaal besloten om extra aandacht te besteden aan de artikelen uit de gemeentewet over de geheimhouding voor de raad. In het bijzonder gaat het dan om de artikelen 88 en 89 gemeentewet. Speciale aandacht is er daarbij voor de procedure en regels waarin schriftelijk of mondelinge informatie wordt verstrekt waarover geheimhouding wordt gevraagd en wordt vastgesteld.

Meer informatie

Over de casus-raadslid Reinders en geheimhouding in Stadskanaal klik hier voor de publicatie waarin de raad het besluit van het OM een onbegrijpelijke beslissing noemt.

Voor meer informatie over de regels van geheimhouding klik hier voor de betreffende informatiepagina op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.