Spiekbrief biedt inzicht in Omgevingswet

Spiekbrief biedt inzicht in Omgevingswet

De Omgevingswet laat veel beleidsvrijheid aan gemeenten, maar tegelijkertijd zijn er ook eisen waar gemeenten aan moeten voldoen. Voor gemeenten kan de implementatie van deze wet ingewikkeld zijn. De VNG heeft een ‘spiekbrief’ opgesteld die overzicht biedt.

Om gemeenten een helpende hand te bieden bij de implementatie van de Omgevingswet heeft de VNG een 'spiekbrief' opgesteld voor gemeenten om de verschillende keuzes en verplichting in de Omgevingswet inzichtelijk te maken. De keuzemomenten en verplichtingen zijn opgedeeld in vier typen:

  • Type 1: Wat zijn verplichtingen zonder keuzemogelijkheden?
  • Type 2: Waar heeft u als gemeente een verplichting met een keuzemogelijkheid?
  • Type 3: Waar heeft u keuzes indien het relevant is in uw gemeente?
  • Type 4: Waar heeft u geen verplichting, enkel een keuze?

Handig in raadswerk

Naast het inzicht in de verschillende typen keuzes en verplichtingen, geeft de spiekbrief de hoofdvraag en vervolgvragen die bij die keuze/verplichting horen. Voor raadsleden kunnen deze vragen als uitstekende voorbeeldvragen dienen voor het raadswerk. Ook biedt het raadsleden een vrijwel volledig overzicht van de belangrijkste punten uit de Omgevingswet, van sturingsfilosofie tot aan wat gemeenten moeten doen wanneer er sprake is van een herindeling. Kortom, met behulp van deze spiekbrief krijgen raadsleden meer grip op de Omgevingswet.

Meer informatie

De spiekbrief is hier te vinden.