Spookraadsleden dreigen hun vergoeding te verliezen

Spookraadsleden dreigen hun vergoeding te verliezen

De vergoeding voor raadsleden die zonder goede reden afwezig zijn bij vergaderingen dreigt gekort te worden. Voor Prinsjesdag moet de minister met een juridisch houdbaar voorstel komen om de vergoeding van deze zogeheten spookraadsleden te korten.

Een motie met deze boodschap van de Kamerleden Manon Fokke (PvdA), Ronald van Raak (SP), Gerard Schouw (D66), Pieter Litjens (VVD) en Madeleine van Toorenburg (CDA) is door vrijwel de gehele Tweede Kamer overgenomen. Alleen de leden van de PVV-fractie stemden tegen dit onderzoek naar het korten van de vergoeding voor spookraadsleden.

Oorspronkelijke voorstel: Raad kort vergoeding spookraadslid

De motie verving het aanvankelijk wijzigingsvoorstel van de PvdA om de gemeenteraad de bevoegdheid te geven de betreffende vergoeding te korten. Volgens dat voorstel zou de gemeenteraad, met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal leden, de vergoeding van een lid van de raad, telkens voor een periode van maximaal een jaar, tot nihil kunnen verlagen. Voorwaarde was dan wel dat het betreffende raadslid gedurende een jaar niet aanwezig is geweest bij meer dan de helft van de in dat jaar gehouden raadsvergaderingen van de raad. Ook zou het betreffende spookraadslid dan naar het oordeel van de gemeenteraad geen goede reden voor zijn afwezigheid hebben kunnen aanvoeren.

Vertrouwen in de politiek

Doel van dat wijzigingsvoorstel van de PvdA was om volksvertegenwoordigers die (vrijwel) geheel niet meer functioneren, te stimuleren hun zetel op te geven door er in ieder geval voor te zorgen dat deze personen zeer fors op hun financiële vergoeding worden gekort. De vergoeding kan zelfs geheel worden stopgezet. ‘Het vertrouwen in de politiek is er immers op geen enkele wijze mee gediend dat volksvertegenwoordigers wel hun financiële vergoedingen krijgen, maar daar geen prestatie meer tegenover stellen’, aldus PvdA-Kamerlid Manon Fokke in een toelichting op het oorspronkelijke voorstel om de vergoeding van spookraadsleden aan te pakken.