Sprekers Dag voor de Raad bekend

Sprekers Dag voor de Raad bekend

De Dag voor de Raad is sinds 2017 de jaarlijkse ontmoeting van de wetenschap en de werkvloer van de lokale democratie, gerepresenteerd door raadsleden uit het hele land. Sprekers uit de wetenschap die tijdens de Dag voor de Raad met raadsleden in gesprek gaan over macht, tegenmacht én het gezag van de raad zijn: prof. Gerda van Dijk (Vrije Universiteit Amsterdam), Dr. Hans Vollaard (Universiteit Utrecht) en Harmen Binnema (Universiteit Utrecht).

Harmen Binnema is universitair docent Bestuur en Beleid aan de Universiteit Utrecht. Hier doet hij onderzoek naar lokaal en regionaal bestuur, met in het bijzonder inwonersparticipatie, lokale democratie en de rol van politieke partijen. Ook is Binnema van 2003 tot 2011 lid geweest van de Provinciale Staten in Noord-Holland en was hij van 2018 tot 2019 lid van de Eerste Kamer. Tijdens zijn bijdrage zal Binnema de focus leggen op het lokale bestuur en beleid én waar als raad je kansen en mogelijkheden liggen.

Vollaard, universitair hoofddocent politicologie, is in zijn onderzoeken voornamelijk bezig met de vertegenwoordigende democratie in gemeenten, provincies en waterschappen. Tijdens de Dag voor de Raad zal Vollaard een beeld geven van hoe niet-kiezers naar de lokale democratie kijken en wat raadsleden daarmee kunnen. Gerda van Dijk, hoogleraar Publiek Leiderschap en directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership aan de Vrije Universiteit zal tijdens haar sessie vervolgens inhaken op hoe je als raad het gesprek voert.

Deelsessies

Naast de plenaire openings- en sluitingssessie is er ook een netwerksessie en zullen er diverse deelsessies plaatsvinden. Deze deelsessies zullen onder meer bestaan uit: Raad & Omgangsvormen (hoe gaan raadsleden met elkaar om en wat is de voorbeeldfunctie van de raad), Raad & Veiligheid (hoe krijgen raadsleden invloed op de veiligheidsagenda van de gemeente), Raad & Collegevorming (welke invloed heeft de raad op het proces van collegevorming) én Raad & de Omgevingswet.

Aanmelden

Zorg dat je erbij bent en schrijf je hier in voor de Dag voor de Raad 2022 in het stadhuis van Amsterdam.