Staatsrechtconferentie Groningen

Staatsrechtconferentie Groningen

DEN HAAG- Is de wijze waarop de individuele en collectieve besluitvorming en de verantwoording daarover vormgegeven is nog steeds adequaat? Deze vraag staat centraal tijdens de Staatsrechtconferentie op vrijdag 19 december 2014 in Groningen.

Het thema van de conferentie is dit jaar De architectuur van het openbaar bestuur. Over collectieve en individuele besluitvorming. Aanleiding voor dit thema is onder meer het gegeven dat gemeenteraden hun controlerende taken steeds moeilijker kunnen uitoefenen, omdat burgemeesters en wethouders steeds vaker buiten het college van burgemeester en wethouders besluiten moeten nemen. De burgemeester wordt losgeweekt uit het collectief van het college door hem allerlei eigen bevoegdheden te verlenen. In het verlengde lokale bestuur plaatsen decentralisaties van rijkstaken, privatiseringen en schaalvergrotingsoperaties lokale bestuurders op afstand van het gemeentebestuur dat zij vertegenwoordigen.

Deskundigen

Aan het congres doen verschillende (ervarings)deskundigen mee met een interview. Onder meer zijn dat Guusje ter Horst (lid Eerste Kamer, oud-minister BZK, oud-burgemeester), Erwin Muller (hoogleraar veiligheid en recht, Universiteit Leiden), Ferd Crone (burgemeester Leeuwarden) en Wim van de Donk (Commissaris van de Koning, voorzitter van de Nederlandse delegatie van het Comité van de Regio’s).

De congresorganisatie nodigt u van harte uit middels de uitgebreide uitnodiging en voor aanmelding en meer informatie kunt u kijken op www.staatsrechtconferentie.nl.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 26 november 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu