Staatssecretaris: ook rol gemeenteraad bij opvang vluchtelingen

Staatssecretaris: ook rol gemeenteraad bij opvang vluchtelingen

De opvang van vluchtelingen in crisisnoodopvang, noodopvang, tijdelijke en reguliere opvang is niet alleen een verantwoordelijkheid van burgemeester en colleges. Ook de gemeenteraad heeft hierbij een rol te spelen, vindt staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff.

De staatssecretaris heeft dat benadrukt in een brief over de crisisnoodopvang. Dijkhoff heeft deze brief niet alleen gericht aan alle burgemeesters en colleges maar ook aan de gemeenteraden. ‘Ik realiseer mij namelijk dat wat ik u vraag een gezamenlijke inspanning vereist. (..) Daarom betrek ik met de aanschrijving van deze brief ook de gemeenteraden, die als vertegenwoordigers van de lokale bevolking voor mij de flexibiliteit en het begrip vertegenwoordigen die van uw inwoners gevraagd worden.’

Raadsleden willen rol

Dat raadsleden een rol willen in de opvang van vluchtelingen is tijdens het Raadsledencongres van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op 5 september in Den Bosch al te verstaan gegeven aan de daar aanwezige staatssecretaris Jetta Klijnsma. Raadsleden maakten toen al duidelijk dat zij bereid zijn om in hun gemeente te helpen met de opvang van vluchtelingen, maar dan moet het Rijk wel over de boeg komen met financiele middelen om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld om de woonnood in kleine gemeenten op te lossen.

Betrokkenheid en draagvlak

Het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat de gemeenteraad een rol moet hebben bij de vluchtelingenopvang, vanwege betrokkenheid en draagvlak voor het vinden van oplossingen voor de opvang van vluchtelingen.

Wie de hele brief over van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de crisisnoodopvang wil lezen, klikt hier.