Start 2022 met bijeenkomsten voor kandidaat-raadsleden

Start 2022 met bijeenkomsten voor kandidaat-raadsleden

Raadsleden, nieuw en ervaren, kunnen de komende weken zich volop voorbereiden op de nieuwe raadsperiode. Maandag is de eerste van een serie online regionale bijeenkomsten voor kandidaat-raadsleden en op 29 januari start een online speciale Tiendaagse voor kandidaat-raadsleden. 

In de online bijeenkomsten krijgen kandidaat-raadsleden tips, aanbevelingen, adviezen hoe zij op een effectieve manier als raadslid invloed kunnen uitoefenen om zo snel als mogelijk een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten in de eigen samenleving. Het gaat dan onder meer om hoe ga je als raadsleden met elkaar om en hoe bepaal ik de koers van de gemeente, maar ook over praktische vragen als: welke instrumenten kan ik het best inzetten, hoe organiseer ik informatievoorziening, wat kan ik met de hulptroepen van de raad en hoe houd ik als raadslid grip op gemeentelijke taken in de regio. En niet te vergeten: wat betekent macht en tegenmacht voor mij als kandidaat-raadslid?

Klaar voor 4 jaarprogramma

Deze (online) bijeenkomsten bestaan uit twee onderdelen. Vanaf maandag 10 januari is er een serie (online) regionale bijeenkomsten voor kandidaat-raadsleden vanuit Venray en vervolgens vanuit NO Fryslan, Goes, Houten, Moerdijk, Alphen aan den Rijn, Den Helder, Tilburg, Gooise Meren, Veenendaal, Arnhem en Lelystad. Het tweede grote blok bestaat uit een online Tiendaagse voor Kandidaat-raadsleden, start op zaterdag 29 januari tot en met afsluiting op woensdag 9 februari. Deze afsluitende bijeenkomst vindt plaats vijf weken voor de raadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Kijk voor de data in de agenda en meld je aan!

Voorbereiden

Voor jou als kandidaat-raadslid hebben we volop keuze aan informatie om je voor te bereiden op het raadswerk:

  • Wegwijzer – voor raadsleden in raadsperiode 2022-2026 (online handboek met honderden aanbevelingen en praktische tips)
  • Informatiekaart met tips van raadsleden voor raadsleden
  • Online leeromgeving voor raadsleden met honderden modules, filmpjes, stappenplannen gratis toegankelijk voor jou als kandidaat-raadslid

Leerlijnen om je als raadslid voor te bereiden op het raadswerk, bijvoorbeeld hoe de gemeente werkt en welke instrumenten je kunt inzetten zijn te vinden op de dag en nacht toegankelijke digitale leeromgeving voor raadsleden, waaronder:

Doelgroep

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle raadsleden die kandidaat zijn voor de nieuwe raadsperiode. Zowel nieuwe kandidaten als ervaren kandidaten die doorgaan voor een nieuwe periode. Stuur deze uitnodiging vooral door naar aspirant-raadsleden.

Meer informatie

Als gevolg van de coronamaatregelen is het onmogelijk om alle bijeenkomsten fysiek uit te voeren. De bijeenkomsten zullen dus vooral online plaatsvinden. Daar waar mogelijk proberen we sessie fysiek te houden omdat het belangrijk is dat kandidaat-raadsleden elkaar in raadszalen ontmoeten. Bij elke bijeenkomst zal dit bij het aanmeldformulier worden aangegeven. 

Organisatie

Het Klaar voor 4 jaarprogramma wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, VNG en VNG Connect en mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van dit programma is om alle kandidaat-raadsleden voor te bereiden op de nieuwe raadsperiode zodat de nieuwe gemeenteraad goed en krachtig van start kan gaan.