Start van extra bijeenkomsten “Klaar voor vier jaar!”

Start van extra bijeenkomsten “Klaar voor vier jaar!”

Wil je als raadslid of kandidaat-raadslid na de raadsverkiezingen een goede start maken, mag je de extra bijeenkomsten dit najaar niet missen! Op vijf zaterdagen in november en december kun je als raadslid en kandidaat-raadslid jezelf voorbereiden op de nieuwe raadsperiode. Deze bijeenkomsten worden als Raad op Zaterdag gehouden onder het motto “Klaar voor vier jaar!”.

De eerste van de vijf Raad op Zaterdag-bijeenkomsten “Klaar voor vier jaar!” wordt gehouden op zaterdag 4 november. Het schema van de vijf Raad op Zaterdag-bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

De bijeenkomsten staan open voor raadsleden uit de meest dichtbij gelegen provincies, maar staan open voor alle (kandidaat-)raadsleden.

Go’s en no-go’s

In de Raad op Zaterdag-bijeenkomsten krijgen raadsleden en kandidaat-raadsleden handreikingen om zich voor te bereiden op de nieuwe raadsperiode. Workshops, lezingen en inspiratiesessies bereiden raadsleden voor op de rol en positie als raad en raadslid en hoe zij het verschil kunnen maken als raadslid. Waar controleert een raadslid straks het college op? Wat zijn go’s en no-go’s als eigentijdse volksvertegenwoordiger? Hoe gaat een raadslid om met de vele stukken? Schrijf u in voor de Raad op Zaterdag bij u in de buurt en verschijn in maart na de raadsverkiezingen goed voorbereid aan de start!

De vijf Raad op Zaterdag-bijeenkomsten worden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van Griffiers en met medewerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Op de Raad op Zaterdag-bijeenkomsten vindt u deelsessies met thema's als sociale media, de rol van rekenkamers en omgaan met werkdruk. Voor meer informatie over deze bijeenkomsten, en om u in te schrijven, klikt u hier.

Raadsledencongres

De vijf Raad op Zaterdag-bijeenkomsten maken deel uit van een pakket van extra bijeenkomsten die in november, december en januari worden gehouden met het oog op de start van de nieuwe raadsperiode. Er vindt op 20 januari 2018 een raadsledencongres plaats in Den Bosch. Tijdens dit Raadsledencongres wordt een nieuw opleidingsprogramma voor raadsleden, een nieuw competentieprofiel en competentiescan gepresenteerd. Houd de datum van 20 januari 2018 alvast vrij! Daarnaast organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de komende periode tientallen bijeenkomsten in de verschillende kieskringen. Houd daarvoor onze website in de gaten, of volg ons op Facebook of Twitter.