Statuten gewijzigd

Statuten gewijzigd

De statuten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn gewijzigd vastgelegd door de notaris. Dat is het sluitstuk van een proces waarbij de statuten van de vereniging in het afgelopen jaar zijn gewijzigd. De belangrijkste reden voor de wijziging: voldoen aan de vereisten van de wet bestuurlijk toezicht. Daarnaast wilde het bestuur een huishoudelijk reglement opstellen.

Zowel de wijziging van de statuten als het vaststellen van een huishoudelijk reglement heeft plaatsgevonden tijdens de ledenvergadering van 11 juni 2022 in Utrecht. Nadat het verslag van die vergadering tijdens de ledenvergadering van de vereniging op 19 november 2022 in Venray is goedgekeurd, was de weg vrij om de statuten door de notaris te laten vastleggen.

Statuten

De gewijzigde statuten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden klik hier.

Huishoudelijk Reglement

Voor het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden klik hier.