Steek extra geld in de lokale omroep

Steek extra geld in de lokale omroep

Het geld dat vrijkomt door een mogelijke bezuinigingen op de landelijke omroepen dient te worden gestoken in de lokale omroepen. Als dat niet gebeurt, dreigt het “lokale” van de lokale omroepen te verdwijnen.

Geerten Waling, columnist van Elsevier en spreker tijdens de Dag voor de Raad op 5 april in Rotterdam over de rol van de media als hulptroep van de gemeenteraad, doet deze oproep in zijn meest recente column.

Opgeblazen

Door gemeentefusies en het samenvoegen van de lokale omroepen naar grotere streekomroepen verdwijnt het “lokale” van de lokale omroepen, stelt Waling.. “Groter is soms beter, maar niet als het gaat om lokale journalistiek – de naam geeft het al een beetje weg.” Zonder voldoende budget zijn de vergrote streekomroepen niet in staat om verslag te doen van het besluitvormingsproces in elke gemeenteraad, noch zullen zij misstanden onthullen of de grote impact van het overheidsbeleid uitpluizen.

Bezuinig niet op de lokale media

Behalve dat er in het overleg over de vorming van een nieuw kabinet wordt gesproken over bezuinigingen op de nationale omroep, zijn er plannen om de financiering van lokale omroepen te wijzigen. Het geld dat mogelijk wordt bezuinigd op de nationale omroep moet, wat Waling betreft die zelf ooit werkte voor een lokale omroep, beschikbaar gesteld worden aan de lokale omroepen in het land. Een serieuze, structurele financiering van deze streekomroepen is nodig, om het verdwijnen van het lokale hierin te voorkomen.

Al die goede journalisten vinden dan ook weer werk. Ze zijn al niet duur voor dat wat ze leveren, schrijft Waling. Bovendien  heeft “de lokale democratie die luis in de pels keihard nodig.”