Stel je brandende vragen over de RES!

Stel je brandende vragen over de RES!

De Regionale Energiestrategie en wind- en zonneparken blijven voor veel raadsleden lastige dossiers. Welke rol heeft de gemeenteraad in deze processen?Tijdens de Raadsacademie van 5 juni is er volop ruimte voor alle brandende vragen over de RES, Transitievisie Warmte en de Omgevingswet.

‘’We vragen veel van de bewoners van de Lagelandpolder’’, aldus GroenLinks-raadslid Hans Sietsma over de plaatsing van een grootschalig zonnepark bij Meerstand Noord in Groningen tegenover RTVNoord. Volgens Sietsma heeft de participatie rondom dit project dan ook een valse start gehad.

Wat is je rol?

Voor veel raadsleden is het lastig om de volksvertegenwoordigende rol goed te vervullen binnen ruimtelijke projecten zoals de RES, Omgevingswet en de Transitievisie Warmte. Het gaat vaak om ingrijpende besluiten waar veel inwoners, bedrijven en andere organisaties bij betrokken zijn. Hoe betrek je inwoners bij deze besluiten en welk effect heeft dat op je rol en positie als raadslid?
Tijdens de Raadsacademie van 5 juni gaan we hier uitgebreid over in gesprek en is er volop ruimte voor discussie en brandende vragen.

Sturen op de RES

Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit van Twente, zal in zijn bijdrage uitgebreid met u in gesprek gaan over de rol van de raad bij de Regionale Energiestrategie. Hoe ziet dit hele proces eruit en waar zitten de sturingsmogelijkheden voor de raad?

Daarnaast zal Nico van Buren van Platform31 met u aan de slag gaan met praktische handvatten voor meer zicht op de Transitievisie Warmte.
Tenslotte zal Frans Soeterbroek, expert op het gebied van de Omgevingswet, met u in discussie en gesprek gaan over de rol van participatie bij de Omgevingswet en de vraag hoe deze participatie zich verhoudt tot uw rol als volksvertegenwoordiger.
Bij al deze sessies is er uitgebreid de ruimte voor gesprek, discussie en uw brandende vragen.

Meld je aan

De Raadsacademie vindt online plaats van 10:30 tot 13:15. De deelname is geheel kosteloos, aanmelden kan hier: Raadsacademie.