Stemadvies aan raad voor nieuwe cao griffieambtenaren

Stemadvies aan raad voor nieuwe cao griffieambtenaren

Gemeenteraden wordt opgeroepen om voor 1 februari 2019 te stemmen, via de gemeentesecretaris, voor de ledenraadpleging van de VNG over de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Op deze wijze kan het werkgeverschap van de raad richting de griffier en daarbij horende nieuwe afspraken in verband met de nieuwe arbeidswetgeving voor griffieambtenaren worden vastgelegd.

De aanleiding voor deze oproep aan gemeenteraden is de omzetting van de bijzondere rechtspositie voor ambtenaren naar een met overige werknemers vergelijkbare regelingen. Het betekent onder meer dat er voortaan voor ambtenaren ook cao’s worden afgesloten tussen werkgevers en werknemers. De werkgever van de griffier en de griffieambtenaren is niet de gemeente, maar de gemeenteraad.

De gemeentesecretaris, die binnen de VNG de stem namens de gemeente in deze raadpleging uitbrengt, dient ook de (werkgeverscommissie uit de) raad te horen. De Vereniging van Griffiers heeft een stemadvies geformuleerd plus een uitgebreide toelichting op nieuwe regeling en waarom de raad via de gemeentesecretaris zijn stem uitbrengt, uiterlijk op 31 januari 2019.