Sterke raad bij decentralisaties

DEN HAAG - De veranderingen die in het sociaal domein op stapel staan, zijn ongekend. Hoe kunt u als raadslid sturen en controleren? Daarover gaat de Raad op Zaterdag op 25 januari in Amersfoort en in het bijzonder de workshop van Raadslid.Nu.

Gesprekssessie: een sterke rol en krachtige positie van de raad bij de decentralisaties

Raadslid.Nu organiseert bij deze editie van Raad op Zaterdag een gesprekssessie tussen raadsleden. Deze gesprekssessie gaat over hoe de gemeenteraad een sterke rol en een krachtige positie kan hebben bij de decentralisaties in het sociaal domein. Welke positie kiest uw raad en úzelf? Een actieve rol door bijvoorbeeld het instellen van een raadswerkgroep? Nieuwe vormen van invloed en controle op het regionaal samenwerkingsverband of kiest u voor een eigen aanpak? De uitwisseling van ervaringen staat tijdens deze sessie centraal, met inspirerende voorbeelden. En met focus op invloed en kracht van de gemeenteraad, nu en straks.  

Geen complexe materie die alleen wordt overgedragen door een cursusleider. In deze gesprekssessie staan de raadsleden zelf centraal: Samen met andere college raadsleden, leren van elkaars ervaringen en bevindingen. Laat u informeren en inspireren, zodat u straks goed voorbereid de verkiezingen en de decentralisaties ingaat. U bent van harte uitgenodigd!

Inschrijving

Vanwege de grote belangstelling voor de editie in september jl.vindt er op 25 januari 2014 opnieuw een Raad op Zaterdag plaats over de decentralisaties in het sociaal domein. De organisatie is in handen van de VNG en het Actieprogramma Lokaal Bestuur, in samenwerking met KING en Raadslid.NU. Voor meer informatie en inschrijving, kijk op: http://www.cs-vng.nl/raad-op-zaterdag.aspx

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie: De raad doet er toe!