Sterke rol en krachtige positie van raad bij decentralisaties

Sterke rol en krachtige positie van raad bij decentralisaties

Hoe kan de gemeenteraad een sterke rol en een krachtige positie hebben bij de decentralisaties in het sociaal domein? Welke positie kiest uw raad en úzelf? Een actieve rol door bijvoorbeeld het instellen van een raadswerkgroep? Nieuwe vormen van invloed en controle op het regionaal samenwerkingsverband of kiest u voor een eigen aanpak? Dit zijn slechts enkele vragen waar veel raadsleden mee zitten. 

Tijdens de Raad op Zaterdag van 25 januari aanstaande, organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gespreksessies met raadsleden waar deze vragen aan bod komen. De uitwisseling van ervaringen staat tijdens deze sessies centraal, met inspirerende voorbeelden. En, met focus op invloed en kracht van de gemeenteraad, nu en straks. Aanmelden voor deze gesprekssessies kan nog steeds.

Raad op zaterdag

Vanwege de grote belangstelling voor de editie in september 2013, vindt er op 25 januari 2014 wederom een Raad op Zaterdag plaats over de decentralisaties in het sociaal domein. De organisatie is in handen van de VNG en het Actieprogramma Lokaal Bestuur, in samenwerking met KING en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Naast het plenaire programma is er een gevarieerd aanbod van elf workshops, waarvan u er drie kunt bijwonen. De decentralisaties afzonderlijk komen aan bod, net als kaderstelling, samenwerken, financiën en de nieuwe onderwerpen informatiebeleid, uw rol en positie als raadslid, de raad & maatschappelijke initiatieven. Laat u informeren en inspireren, zodat u straks goed voorbereid de verkiezingen ingaat. U bent van harte uitgenodigd! 

Klik hier voor een impressie in beeld van Raad op Zaterdag op 21 september 2013. bij de VNG in Den Haag.