Steun voor goed doel bij inzamelen elektronische apparaten

Steun voor goed doel bij inzamelen elektronische apparaten

DEN HAAG – Gemeenten waar inwoners als beste (kleine) elektronische apparaten inleveren, kunnen een cheque van duizend euro winnen voor een goed doel in hun gemeente. De cheque wordt uitgereikt door Wecycle, kennispartner van Raadslid.Nu, aan de gemeenten waar de meeste apparaten zijn ingeleverd door inwoners. ‘Met deze actie hopen we veel goede doelen te steunen en gemeenten aan te moedigen de inzameling van klein e-waste te stimuleren’, aldus Wecycle.

Op ruim 10.000 inzamelpunten neemt Wecycle afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen in, kortweg e-waste genoemd. “Een landelijk dekkend inzamelnetwerk waar we trots op zijn”, zegt Jan Vlak, directeur Wecycle. We garanderen optimale recycling. Al het e-waste laten we voor 97% nuttig toepassen, dat is bijna een gesloten kringloop. Door ingezameld e-waste af te geven aan Wecycle zijn onze partnergemeenten verzekerd van maximaal hergebruik van grondstoffen, veilige verwijdering van schadelijke stoffen, het voorkomen van illegale export en het vermijden van CO2-uitstoot.''

Blijven ontzorgen

Wecycle biedt ook ondersteuning aan de gemeenten. “We zorgen ervoor dat de gemeenten stappen zetten in gescheiden afvalinzameling en toewerken naar een circulaire economie, mede in het kader van het programma VANG - Huishoudelijk Afval. Daarnaast ondersteunen we gemeenten in de communicatie met hun inwoners.” Er zijn wettelijke eisen gesteld aan recycling van e-waste, de zogenoemde WEEELABEX-kwaliteitseisen. Jan Vlak: “Voor gemeenten is het belangrijk dat zij worden ontzorgd. Ze  kunnen er op vertrouwen dat afgedankt materiaal goed terechtkomt en wordt verwerkt conform de eisen. Inwoners kunnen hun e-waste inleveren op de gemeentelijke milieustraat in een container van Wecycle. De gemeente krijgt een vergoeding voor het afgeven van e-waste.” De huidige samenwerkingsovereenkomst met gemeenten loopt binnenkort af. De meeste gemeenten hebben de samenwerking inmiddels verlengd.

Investeren in social return

Wecycle hecht veel waarde aan social return en biedt gemeenten hierin maatwerk. “Een goed voorbeeld hiervan is het Wecycle Service Center. Hier bieden we inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om werkervaring en werkritme op te doen. Deze medewerkers sorteren het elektrisch afval en voeren de eerste demontage van groot witgoedapparaten uit als re-integratietraject. Dankzij de samenwerking tussen gemeente, re-integratiebedrijf en Wecycle wordt de kans op een reguliere baan sterk vergroot”, aldus Jan Vlak.

Inleveren beloond

“We willen inwoners aanmoedigen om kleine elektronische apparaten, zoals een föhn, mobieltje of wekker, mee te nemen als ze naar de milieustraat gaan. Daarom loopt er nog tot en met april een inzamelactie waaraan al onze partnergemeenten automatisch, makkelijk en gratis meedoen. Door apparaten in te leveren, verzamelen inwoners punten. Gemeenten met de meeste punten per inwoner ontvangen van Wecycle een cheque van 1.000 euro  om uit te reiken aan een door de gemeente aan te wijzen goed doel. Met deze actie hopen we veel lokale goede doelen te steunen en gemeenten aan te moedigen de inzameling van klein e-waste te stimuleren.

Wecycle is een kennispartner van Raadslid.Nu en focust zich op een meer duurzame samenleving. Bijna 90% van de Nederlandse gemeenten werkt samen met Wecycle en levert hiermee een bijdrage aan de circulaire economie. Zij kiezen hiermee voor een veilig, verantwoord en vertrouwd inzamel- en recyclesysteem voor e-waste met aandacht voor social return.” 

Bron: Wecycle/Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 8 december 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Op vrijdag 11 december organiseren Raadslid.Nu en het CCV in Utrecht een bijeenkomst voor raadsleden en burgemeesters over veiligheid. Meer daarover is hier te vinden.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier