Stimuleer inbraakpreventie en samenwerking door burgers

Stimuleer inbraakpreventie en samenwerking door burgers

DEN HAAG – Woninginbraak komt in vrijwel elke gemeente en elke wijk voor. Om inbraak te voorkomen kunnen inwoners vaak veel doen. De gemeenteraad kan diverse maatregelen treffen om inwoners hierin te stimuleren.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geeft in zijn bundel ‘’Focus op Veiligheid’’ tips aan raadsleden om grip te krijgen op en vorm te geven aan het veiligheidsbeleid binnen hun gemeente. Uit een eerder onderzoek van het CCV blijkt dat raadsleden vinden dat de aanpak van woninginbraak de meeste prioriteit verdient bij het veiligheidsbeleid.

Mogelijkheden voor de raad

Raadsleden kunnen maatregelen treffen om burgers te stimuleren aan inbraakpreventie te doen. De gemeente kan burgers bewust maken van de gevaren door informatievoorziening. Dit kan bijvoorbeeld door preventie-adviseurs in gesprek te laten gaan met burgers, of het plaatsen van een voorlichtingsstand bij de lokale supermarkt. Ook het stimuleren van digitale buurtgroepappen is een effectieve manier van preventie.

Inbraak bij bedrijven

Bijna 40 % van de bedrijven in Nederland krijgt weleens met een inbraak te maken. Dit betekent voor veel bedrijven een derving van de inkomsten en het verlies van belangrijke tijd. Als raad is het daarom aan te raden om samenwerking tussen ondernemers te stimuleren. Op deze manier zijn bedrijven eerder geneigd gezamenlijke veiligheidsmaatregelen te treffen. Meer tips om als gemeenteraad inbraken bij bedrijven aan te pakken, kunt u vinden in de bundel ‘’Focus op Veiligheid’’

Meer informatie

Het CCV geeft in de bundel ‘’Focus op Veiligheid’’ tips aan gemeenteraden waarmee ze de grip op het veiligheidsbeleid kunnen verbeteren. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behandelt de verschillende onderwerpen uit de bundel in een reeks artikelen. Dit is het zevende artikel in de reeks. Voorgaande artikelen zijn hier te vinden: