'Stimuleren lokale journalistieke controle raad en college geen Rijkstaak'

'Stimuleren lokale journalistieke controle raad en college geen Rijkstaak'

Staatssecretaris Dekker ziet niets in een extra stimuleringsfonds voor lokale media. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen van de SP. Zij hadden deze vragen gesteld naar aanleiding van het toenemende aantal gemeenteraden die kampen met een dalende interesse van de lokale journalistiek.

Door de inkrimping van de lokale kranten staat de lokale journalistiek onder druk. Hierdoor zijn er steeds minder verslaggevers aanwezig bij de raadsvergaderingen. Verschillende gemeenten zijn daarom bezig om de lokale journalistiek te stimuleren. In dit licht vroegen de Kamerleden van de SP aan de ministers Plasterk (BZK) en Bussemaker (OCW) of zij bereid zijn een landelijk fonds in te stellen ter stimulering van de lokale journalistiek. Staatssecretaris Dekker (OCW) geeft in de antwoorden op de Kamervragen aan dat het kabinet meent dat er naast het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek geen extra fonds nodig is. ‘’We zien het niet als taak van de overheid om over te gaan op structurele subsidiering van private journalistieke organisaties,’’ aldus de staatssecretaris.  

Experimenten: van Noordoostpolder tot Leiden

Een van de gemeenten die experimenteert met het stimuleren van de lokale journalistiek is de gemeente Noordoostpolder. Noordoostpolder heeft zelf een raadsverslaggever ingehuurd die alle vergaderingen bezoekt en een neutraal stuk schrijft, wat vervolgens door onafhankelijke media kan worden gebruikt. ‘’In het begin haalden ze hun neus op voor onze eigen berichtgeven, maar nu krijg ik telefoontjes waar het verslag blijft,’’ aldus raadsgriffier Robert Wassink.

In Leiden onderzoekt de raad de mogelijkheden tot een stimuleringsfonds voor de lokale media. Behalve initiatief vanuit de gemeente is ook de vakbond FNV actief bezig met het dalende aantal lokale journalisten door in 25 gemeenten vanuit ‘’vakbondshuizen’’ de raden te volgen. Hiernaast is ook de gemeente Stichtse Vecht aan het experimenteren door de afwezigen de stukken vertraagd toe te sturen. Zo hoopt de gemeente de journalisten over te halen om bij de vergaderingen aanwezig te zijn.

Handreiking voor de raad

Het ministerie van BZK, OCW en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben onlangs een handreiking opgesteld voor raadsleden. Het kan de raad aanknopingspunten bieden hoe zij kunnen bijdragen aan de lokale controle. De handreiking is te vinden via deze link.