“Stop met het praten over vrouwen alsof het een minderheid is”

“Stop met het praten over vrouwen alsof het een minderheid is”

Vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Het thema diversiteit en inclusiviteit leeft in de lokale democratie en politieke partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen in het werven van vrouwelijke kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

Voorzitter Hanneke Willemstein en algemeen bestuursleden Alinda Fredriks en Cynthia van Putten hebben we voor internationale vrouwendag vragen gesteld over het belang van meer vrouwen in de raad en de rol en betekenis van vrouwelijke raadsleden.

Is het belangrijk voor de raad dat er evenveel vrouwen als mannen in de raad zitten?

Hanneke Willemstein: ‘Uiteraard! Representatie is essentieel in een democratie. Vrouwen in de politiek zijn een rolmodel voor vrouwen en meiden in de maatschappij. Daarnaast heeft een diverse gemeenteraad een positief effect op de besluitvorming.

Diversiteit is een plicht. Van uitspraken dat het om de persoon moet gaan en niet om het geslacht gaan mijn nekharen recht overeind staan. Het impliceert namelijk dat er geen gelijkwaardige vrouwen te vinden zouden zijn en met die houding diskwalificeer je veel potentieel.’

Wat doe jij als raadslid in jouw raad en  binnen jouw partij om de deelname van vrouwen in de lokale democratie te vergroten?

Alinda Fredriks is aangesloten binnen haar politieke partij bij het vrouwennetwerk:  ‘Waar ik kan, probeer ik andere vrouwen te enthousiasmeren en mee te nemen in de wereld van de politiek en hoe hiermee om te gaan. Het is niet alleen maar leuk en ook de schaduwkanten, zoals bepaalde vormen van agressie, moet je hierin belichten. In onze raad is een raadswerkgroep gestart om te kijken naar hoe onze raad toegankelijker kan worden. Dit wordt breed aangevlogen en gaat onder andere ook over mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Willen meedoen, maakt nog niet dat iedereen altijd mee kan doen. Daar moeten we oog voor blijven houden.’

Waarom is het zo belangrijk om Internationale Vrouwendag te vieren?

Hanneke Willemstein: ‘Het is nog steeds nodig om er aandacht aan te besteden. In de afgelopen decennia is het aantal vrouwen in de politiek toegenomen. Maar de laatste tijd lijkt er sprake te zijn van stagnatie, krap een derde van alle raadsleden is vrouw. Er zijn echt genoeg vrouwen te vinden die kunnen en willen besturen.’

Heb je een vrouwelijk rolmodel? Zo ja, wie is dat?

‘Ik heb er meerdere.  Politieke vrouwen zoals feministe Hedy D’Ancona en Lilianne Ploumen, met name door haar strijd voor het recht op abortus’, aldus Hanneke Willemstein.

Cynthia van Putten zoekt het in lokale voorbeelden. Marjan Sijperda, wethouder in Westerkwartier en daarvoor ook in Smallingerland en Marum noemt zij als voorbeeld. “Goede voorbeelden zijn natuurlijk overal te vinden.”

De grote inspirerende voorbeelden zijn Marie Curie en Rosa Parks, maar door de jaren heen zijn er weinig lokale rolmodellen bijgekomen, zegt Alinda Fredriks. “De belangrijkste rolmodellen in mijn eigen omgeving zijn vriendinnen en collega’s. Vrouwen die het gewoon doen. Die, ondanks hun etnische achtergrond, toch de politiek ingaan. Die zich elke week inzetten voor een betere maatschappij, ondanks alle haat die ze, veelal online, naar hun hoofd geslingerd krijgen. Vrouwen die ervoor kiezen hun vaste baan op te zeggen en hun eigen bedrijf starten. Vrouwen die keihard werken om een bijdrage te leveren en daarnaast een gezin met kinderen hebben waarvoor ze zorgdragen. Vrouwen die hun eigen geluk nastreven, hoe klein soms ook, dat zijn mijn dagelijkse rolmodellen. Die geven mij kracht.’

Hanneke Willemstein: “Ik bewonder Greta Thunberg voor de manier waarop ze de wereld aan het denken zet over klimaatverandering en Annie M.G. Schmidt om haar onbevangen persoonlijkheid en heerlijke humor”.

Internationale Vrouwendag

Op vrijdag 8 maart organiseert de VNG op initiatief van voorzitter Sharon Dijksma een diner voor honderd vrouwelijke vertegenwoordigers uit politiek, bestuur en wetenschap. Hanneke Willemstein, Alinda Fredriks en Cynthia van Putten zijn als vrouwelijke bestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aanwezig. In de ochtend en de dagen daarvoor zijn er op tal van plaatsen activiteiten met en voor meer vrouwen in het bestuur.

Wat na 8 maart?

Hanneke Willemstein: ‘Het organiseren van aparte (online) bijeenkomsten lijkt mij heel zinvol: zo houden we onderling de lijntjes kort en kunnen we ervaringen en kennis delen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 zou het goed zijn om extra aandacht te vragen voor het werven van vrouwelijke kandidaten en politieke partijen op hun verantwoordelijkheid hierin te wijzen. En, maar dat geldt niet alleen voor de vereniging: Stop met het praten over vrouwen alsof het een minderheid is. Dat zijn we niet. We zijn op veel plekken ondervertegenwoordigd, dat is iets heel anders.’

Meer informatie

Lees hier wat we nog meer doen op het thema Diversiteit en Inclusiviteit.