Stoppen of doorgaan als raadslid?

Stoppen of doorgaan als raadslid?

Het lijkt misschien nog ver, maar de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen beginnen al sneller dan je denkt! Denk je er al over na of je je weer wilt kandideren?De handreiking ’Doorgaan of niet?’ helpt je bij het nemen van die beslissing.

De handreiking ‘Doorgaan of niet?’ bestaat uit tips en een beslisboom waarmee je scherp krijgt of je door wilt als raadslid of toch wilt stoppen. Dit doe je aan de hand van drie overwegingen waar ieder raadslid wel eens tegenaan loopt: het raadswerk kost je teveel tijd, je vindt dat je te weinig voor elkaar krijgt, of je hebt moeite met de sfeer.

Invloed of niet?

De handreiking geeft daarbij ruime aandacht aan mogelijkheden om invloed uit te oefenen op je omstandigheden. Op welke factoren in je beslissing heb je invloed en welk niet?
De beslisboom helpt je de keuzes te maken, en maakt daarmee het raadslidmaatschap mogelijk leuker, makkelijker en beter behapbaar. 
Mocht je dan toch besluiten om te stoppen, dan helpen de tips je hopelijk om de huidige raadsperiode met zoveel mogelijk plezier en succes te voltooien!

Meer informatie

De beslisboom ‘Doorgaan of niet?’ is ontwikkeld door Liesbeth Tettero in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De handreiking met de beslisboom is te vinden in de digitale leeromgeving