Stoppende raadsleden worden meestal wethouder

Stoppende raadsleden worden meestal wethouder

Het grootste deel van raadsleden die vroegtijdig stoppen doen dat omdat ze wethouder worden. 71% van de raadsleden in 100.000+-gemeenten die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar stopten, deed dat vanwege het wethouderschap. Dat blijkt uit onderzoek naar de beweegredenen van stoppende raadsleden in de 29 grootste gemeenten van Nederland. 

Het onderzoek Stoppende raadsleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft gekeken naar de 1173 raadsleden in de 29 grootste gemeenten (100.000+-gemeenten) sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Daarvan zijn er reeds 153 geen raadslid meer, 109 omdat ze wethouder zijn geworden in dezelfde gemeente of elders. 

Andere redenen voor vroegtijdig stoppen

Naast het invullen van het ambt van wethouder, kwamen in het onderzoek de volgende redenen veelvuldig naar voren als reden voor het vroegtijdig stoppen van het raadslidmaatschap:

  • Combinatie raadslidmaatschap en werk;
  • Privéredenen;
  • Combinatie raadslidmaatschap en gezinsleven;
  • Ziekte;
  • Zwangerschap;
  • Verhuizingen;
  • Politieke keuzes;
  • Overlijden.

Grote gemeenten

In de gemeenten met 100.000 of meer inwoners is onderzocht welke raadsleden zijn gestopt, die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn beëdigd. Ondanks dat Leeuwarden in november van 2017 herindelingsverkiezingen had, is ook Leeuwarden in dit rijtje meegenomen. Uit het onderzoek blijkt dat van de 1173 raadsleden uit deze 29 gemeenten 153 raadsleden zijn gestopt. Van die 153 gestopte raadsleden zijn 109 wethouder geworden. Dat aantal raadsleden dat wethouder is geworden, is een percentage van 71,24 procent. De bestaande veronderstelling dat de meeste stoppende raadsleden wethouder worden blijkt dus te kloppen.

Meer info

Het volledige overzicht per gemeente is te lezen in het rapport Stoppende Raadsleden.