Strategisch positie kiezen in de energietransitie

Strategisch positie kiezen in de energietransitie

Welke strategische rollen wil je als gemeente innemen in de energietransitie? Wat valt er te kiezen? En hoe kun je hier gestructureerd over nadenken? Tien gemeenten – Assen, Bronckhorst, Enschede, Hilversum, Nijmegen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Westland en Zaanstad – bundelden hun denkkracht om deze vraagstukken samen met De Argumentenfabriek te doorgronden.

In samenwerking met onze kennispartner De Argumentenfabriek.

Het resultaat? Een wegwijzer die gemeenten handvatten biedt om stap voor stap tot weloverwogen keuzes te komen. Bijvoorbeeld over welke positie je als gemeente inneemt op het speelveld van hernieuwbare energieopwekking. Of over welke afwegingen je als gemeente kunt maken over ‘meekoppelen’: het al dan niet combineren van energietransitie met andere maatschappelijke opgaven. Stuk voor stuk ingewikkelde vraagstukken, met vele betrokkenen.

Strategische rollen voor de energietransitie (klik op de afbeelding om deze te vergroten)

 

 

 

 

 

 

“We hopen zo een bijdrage te leveren aan het aanscherpen van onze rollen om de publieke waarden zo goed mogelijk te kunnen behartigen”, aldus programmamanager Margriet Greving van de gemeente Assen. En Paul van der Pol, programmamanager Energietransitie van de gemeente Hilversum, concludeert: “Het denktraject dat we met collega-gemeenten (en lokale partners) hebben doorleeft, helpt om hier in de toekomst goed beargumenteerde afwegingen in te maken.”

Tijdens elf bijeenkomsten heeft De Argumentenfabriek de gezamenlijke expertise gebruikt van de tien deelnemende gemeenten, maar ook van een heleboel ‘meedenkers’ die ieder vanuit eigen perspectief deze gemeenten konden helpen met het beantwoorden van deze complexe vragen. Netbeheerders, energiecoöperaties, ministeries, woningcorporaties, provincies, wetenschappers, allemaal waren ze van harte bereid om inzichten te delen en zo bij te dragen aan de resultaten in dit boek.

Regionale Energiestrategie (RES)

In het concept-Klimaatakkoord is vastgelegd dat gemeenten en provincies een energiestrategie voor hun regio moeten opstellen, maar wat houdt zo'n RES nou in? Wie zijn daarbij betrokken en aan welke knoppen kunnen raadsleden draaien. De Argumentenfabriek heeft in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden drie informatiekaarten gemaakt om deze vragen te beantwoorden. De informatiekaarten zijn hier te vinden. 

  

Meer informatie

Ook raadsleden kunnen hun voordeel doen met het boek. Bekijk het boek hier. Wil je meer weten over dit denktraject? Neem vooral contact op met Bas Ebskamp of Majelle Verbraak van De Argumentenfabriek.