Streef als raad naar regie op jeugdbeleid

Streef als raad naar regie op jeugdbeleid

Om grip te krijgen op het jeugd- en veiligheidsbeleid, moet je als raad weten wat voor problemen er onder jongeren leven binnen de gemeente en daarop inspringen. Dat is een van de lessen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voor gemeenteraden om grip te krijgen op het veiligheidsbeleid van de gemeente.

Het CCV geeft raadsleden in hun bundel ‘’Focus op Veiligheid’’ tips om greep te krijgen op het complete veiligheidsbeleid binnen de gemeente, en dus ook veiligheidsbeleid omtrent jongeren.

Regierol

De gemeente heeft door de verschillende decentralisaties de verantwoordelijkheid over het hele jeugdterrein. Dit varieert van zorg en onderwijs tot veiligheid. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een regierol kan vervullen op dit gebied. Hierbij is het essentieel dat de verschillende maatschappelijke partners op dit gebied nauw en effectief met elkaar samenwerken. Het CCV adviseert dan ook om als raad kaders te stellen, waarmee de samenwerking tussen jeugdinstanties, politie en andere partners wordt gestimuleerd.

Onderwijs

Een goede ontwikkeling van de jeugd begint bij goed onderwijs. Het is daarom van belang dat de kinderen in de gemeente veilig onderwijs genieten. Om dit te bewerkstelligen is het zaak dat scholen actief aandacht geven aan pesten op school. Sinds 2015 zijn scholen verplicht de Wet sociale veiligheid toe te passen. Als gemeenteraad kan je erop toezien dat scholen aan deze wet voldoen. Naast de regierol en de focus op onderwijs, geeft het CCV nog meer tips om als raad het veiligheidsbeleid in de gemeente vorm te geven. Voor een volledig overzicht van de adviezen van het CCV kunt u hier kijken: ‘’Focus op Veiligheid’’.

Meer informatie

Het CCV geeft in de bundel ‘’Focus op Veiligheid’’ tips aan gemeenteraden waarmee ze de grip op het veiligheidsbeleid kunnen verbeteren. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behandelt de verschillende onderwerpen uit de bundel in een reeks artikelen. Dit is het vierde artikel in de reeks. Voorgaande artikelen zijn hier te vinden:

Er worden in het land verschillende bijeenkomsten georganiseerd over het veiligheidsbeleid. Wanneer u meer wilt weten over de komende bijeenkomst van de CCV Academie in Kromme Rijnstreek, klik dan hier: Training ‘’Focus op veiligheid’’ Kromme Rijnstreek.