Succesvol regionaal samenwerken in drie stappen

Succesvol regionaal samenwerken in drie stappen

Het succes van regionaal samenwerken voor raadsleden is gebouwd op drie pijlers. Het behalen van resultaten voor burgers, samenwerking door raadsleden uit verschillende gemeenten en er voor zorgen dat de juiste wettelijke en formele middelen beschikbaar zijn. Dit betoogde Dirk Louter, onafhankelijk adviseur, tijdens het VNG-deelcongres over regionale samenwerking dat werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers op het VNG-Jaarcongres.

Als raadsleden ten eerste de opgaven van het behalen van resultaten voor burgers centraal stellen, zullen ze zien dat samenwerking geen probleem maar in veel gevallen een oplossing is. De regio Vijfheerenlanden is met dit principe als uitgangspunt een proces van ‘grensontkennend samenwerken’ gestart. De belangen van burgers uit het gebied staan centraal in plaats van de belangen en opvattingen van gebiedsinstituties.

David Livingstone

David Livingstone ging op weg op onbekend terrein, om te ontdekken en te ontwikkelen maar ook om ontwikkeling, beschaving en geloof te ‘brengen’. Hij durfde moeilijke routes en beslissingen te nemen en legde zijn persoonlijk belang in de waagschaal. Livingstone ging niet alleen iets halen in equatoriaal Afrika. hij wilde ook iets brengen. Een raadslid kan, samen met zijn collega’s uit andere gemeenten, burgers en lokaal maatschappelijk middenveld mobiliseren, zo vertelde Dirk Louter aan de verzamelde raadsleden en griffiers. Dit kan van groot belang zijn voor maatschappelijke partners die die verbinding juist willen en moeten maken (zoals zorginstellingen, woningcorporaties en andere grotere dienstverleners). Een gemeente kan vanuit het publiek perspectief tegelijk belangen uitspreken en op tafel leggen die maatschappelijk of economisch dreigen ondergesneeuwd te raken.

Samenwerken als succesvoorwaarde

Samenwerkingsgedrag is de tweede succesvoorwaarde. Je gedrag moet afgestemd zijn op je omgeving want anders bereik je niks. Samenwerkingsgedrag is heel basaal en gaat om aandacht voor de ander, geven en nemen, respect tonen, grenzen aangeven en niet over maar met elkaar spreken. Voor raadsleden blijkt dat toch nog lastig. Raadsleden van verschillende gemeenten kennen elkaar niet of nauwelijks en vervolgens moeten ze ook nog samen keuzes maken. Raadsleden kunnen hierin een positieve bijdrage leveren door te kiezen om samen te werken. Neem bijvoorbeeld de leden van de Drechtraad in de Drechtsteden, die overleggen ongeveer acht keer per jaar een hele dag met elkaar en met het regiobestuur.

In de ban van regionale samenwerking

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden volgt de regio Drechtsteden, Twente en West-Brabant in hun zoektocht naar regionale samenwerking. Klik hier om naar de speciale afleveringenreeks ‘In de ban van regionale samenwerking’ te gaan om daar meer over te lezen.