Succesvol vervolg Raadsacademie in Roermond

ROERMOND – Raadsleden uit Limburg hebben dinsdagavond in Roermond tijdens drie workshops gesproken en nagedacht over hoe zij hun raadswerk kunnen verbeteren. Raadslid.Nu wil door de Raadsacademie de rol en positie van de raad en raadsleden ondersteunen en versterken. De regionale Raadsacademie wordt daarom door Raadslid.Nu georganiseerd voor permanente opleiding en ondersteuning van raadsleden.

De Raadsacademie in Roermond had ruim 35 aanwezigen en stond in het teken van kennisoverdracht en bewustwording. De Raadsacademie begon met een plenaire workshop over de bestuurlijke rol van de raad. Het rapport ‘hard naar het college, zacht naar de samenleving’ dat is geschreven door wetenschappers van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur stond hierin centraal. De positie van de raad als hoogste bestuursorgaan staat onder druk door diverse ontwikkelingen zoals regionalisering en de participatiesamenleving. De vraag van wie de raad is kwam aan de orde oftewel: wie is verantwoordelijk voor de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan? Of ligt de loyaliteit van het raadslid alleen bij zichzelf, de fractie of de coalitie? Wil de raad zijn rol als hoogste bestuursorgaan waarmaken, dan is het ondanks politieke verschillen nodig dat verdeeldheid als kernbegrip niet de overhand krijgt. Raadsleden werden daarom uitgedaagd zich scherper en zelfbewuster op te stellen jegens het college. Ook zouden zij verbindend moeten zijn naar de samenleving, bijvoorbeeld door als gemeenteraad hoorzittingen te houden in dorpshuizen of gemeenschapshuizen over belangrijke thema’s als zorg en welzijn.

Bomen in het bos
Tijdens de tweede sessie met workshops gingen de raadsleden uiteen in kleinere groepen. In deze ronde was er een workshop gegeven door Hans Witteveen van Transitiepartners over Dilemma’s in het Sociaal Domein. Ervaringen werden gedeeld over hoe raadsleden in de diverse gemeenten greep proberen te krijgen door kaderstelling en door gesprekken in de samenleving op de nieuwe taken voor (jeugd)zorg en ondersteuning in het sociaal domein. De meest ingewikkelde rol is de controlerende rol van de raad. Er zijn zeker vijfhonderd (500!) soorten producten in het sociaal domein waarover informatie, cijfers en feiten beschikbaar zijn. Wat moet je wel en wat moet je niet controleren? Voor toezicht in het sociaal domein zijn de bomen in het bos niet meer te onderscheiden. Raadsleden kregen het advies om vooraf keuzes te maken waarover zij cijfers willen hebben bij de begroting om zo meer greep te krijgen in de controle op het sociaal domein.

Gesloten netwerk
In de workshop over sociale media als instrument van raad en raadsleden stond het recent verschenen rapport ‘raadsleden in 140 karakters’ van de Utrecht Data School centraal. Het onderzoek laat zien dat raadsleden nog wat te doen hebben aan de vindbaarheid en zichtbaarheid. Thomas Boeschoten, auteur van het onderzoek naar het gedrag van raadsleden op sociale media, toonde op welke wijze raadsleden actief zijn en vooral waar ook niet. Met name op Twitter zijn de contacten vooral binnen een gesloten netwerk van andere politici en actieve volgers. Het aantal actieve deelnemers op sociale media is echter groter. Het is een kunst om ook die netwerken te bereiken.

Raadsacademie
De Raadsacademie in Roermond was de tweede Raadsacademie waarmee Raadslid.Nu raadsleden en kandidaat-raadsleden ondersteunt om in de eigen regio bijgepraat te worden over thema’s en onderwerpen waarmee raadsleden worstelen. Regio’s die een Raadsacademie willen houden kunnen daarvoor contact opnemen met Gerhard Brunsveld via info@raadslid.nu.
De volgende Raadsacademie zal plaatsvinden op zaterdag 19 november in Deventer. Meer informatie volgt spoedig, maar reserveer deze datum alvast in uw agenda.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 5 oktober 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!