Succesvolle griffier heeft ruimte van raad nodig

Succesvolle griffier heeft ruimte van raad nodig

De griffier als strategisch adviseur kan pas een optimale bijdrage leveren aan het optimaal functioneren van de raad en aan het versterken van zijn rol en positie van de raad als hij daar voldoende ruimte voor krijgt. Bewegingsvrijheid voor de zelfstandige, onafhankelijke adviseursrol van de raad is een factor tot succes. 

Dit blijkt uit het verkennend onderzoek naar de succesfactoren voor de strategische raadsgriffier van Gerald van Dijk van de Vrije Universiteit Amsterdam, waarbij ook raadsleden geraadpleegd zijn.

Werkgeverschap

Van Dijk heeft in zijn onderzoek daarbij als vertrekpunt genomen dat de griffier een strategische griffier is die als eerste, onafhankelijke adviseur van de raad optreedt en op voet van gelijkwaardigheid namens de raad de belangen van de raad behartigt in het overleg met burgemeester en gemeentesecretaris.

Essentieel zijn daarnaast de kwantitatieve- en kwalitatieve capaciteit van de griffieorganisatie, een goede relatie met de werkgeverscommissie en een harmonieuze werkcultuur. Dit met het doel om de raad, als volksvertegenwoordiging op lokaal niveau, nog beter te ondersteunen en in positie te brengen om haar taak te vervullen.

Ideale omvang

Het strategisch profiel van de griffier als ook een kwalitatieve en kwantitatieve investering in de griffier zijn uitgangspunten die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderstreept.

Om daartoe te komen worden er vanaf oktober bijeenkomsten georganiseerd die het gesprek openen over de ideale omvang van de griffier. Aanmelden kan via deze link

Meer informatie

Om raden te helpen om te komen tot een beter begrip over de omvang van de griffie is er een handige infographic beschikbaar.

Het volledige onderzoek van Gerald van Dijk, ‘De griffier als strategisch adviseur. Onderzoek naar ervaren succesfactoren om als griffier in positie te komen als strategisch en inhoudelijk adviseur van de gemeenteraad’, kunt u hier vinden.

 

In eerdere versie van dit artikel is onjuist aangegeven dat onderzoeker Gerald van Dijk specifiek aanbeveelt om het gesprek over de uitbreiding van de griffie plaats te laten vinden. Het is zijn aanbeveling om juist wanneer deze gesprekken gevoerd worden, de naar voren gekomen succesfactoren hierbij als aanvulling te bespreken. Dit kan bijdragen aan het in positie brengen van de griffier als strategisch adviseur.