Taak raadsleden in controleren informatieveiligheid

Taak raadsleden in controleren informatieveiligheid

DEN HAAG - Raadsleden hebben een belangrijke taak in het controleren van de verantwoording over informatieveiligheid. In de resolutie ‘informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ is afgesproken dat de gemeenteraad jaarlijks wordt geïnformeerd over informatieveiligheid in de gemeente. Dit schrijft de VNG in een brief die is gericht aan alle gemeenteraden.

In het jaarverslag aan de gemeenteraad moet het college van burgemeester en wethouders voortaan jaarlijks verantwoording afleggen over hoe het staat met de informatieveiligheid in de gemeente. De gemeenteraad heeft daarna een belangrijke taak om de informatieveiligheid van de gemeente te controleren. Hier zijn vragen te vinden die kunnen helpen bij het controleren van de informatieveiligheid. Informatieveiligheid speelt een belangrijke rol, omdat het bijvoorbeeld gaat over het beschermen van de privacy van gegevens te beschermen en het hacken van persoonsgegevens te voorkomen

De brief van de VNG aan alle gemeenteraden over het verantwoordingsproces informatieveiligheid is te lezen via deze link.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 22 mei 2017.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!